Wat doet de EU: Energie

Leuk, al dat gepraat over de EU, maar wat doet de Europese Unie eigenlijk? De komende periode zullen we je met korte stukjes tekst meer vertellen over wat de Unie doet om het leven van de mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren. Vandaag gaan we in op het onderwerp Migratie.

Met haar energiebeleid wil de EU zorgen voor een veilige, concurrerende en betaalbare energievoorziening en tegelijkertijd haar klimaatdoelstellingen behalen.

Europa wordt geconfronteerd met een aantal grote energie-uitdagingen. Onze afhankelijkheid van energie-invoer is bijzonder dringend, want de EU voert op dit moment meer dan de helft van haar energie in, wat haar 400 miljard euro per jaar kost. Andere grote uitdagingen zijn mogelijke verstoringen van de energievoorziening, hoge energieprijzen voor huishoudens en bedrijven, en gezondheidsproblemen door de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke gassen, vooral bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

De EU-doelstellingen voor 2030 zijn:

  • een bindende daling met 40 % van de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990;
  • een bindende doelstelling van ten minste 27 % hernieuwbare energie in de EU;
  • een toename van de energie-efficiëntie met ten minste 27 % (de Commissie heeft voorgesteld dit tot 30 % te verhogen), en
  • de voltooiing van de interne energiemarkt — een elektriciteitsinterconnectie van 15 % tussen EU-landen bereiken en
  • voortgang boeken bij belangrijke infrastructuurprojecten.

Wat doet de EU?
Om die uitdagingen aan te gaan en de EU-doelstellingen te behalen, heeft de Europese Commissie een Europese energie-unie opgericht. Het project moet zorgen voor gegarandeerde, betaalbare en duurzame energie voor burgers en bedrijven door de energie vrij over de nationale grenzen binnen de EU te laten stromen. Het zal ook nieuwe technologieën en infrastructuurprojecten bevorderen om de energiemarkten van Europa te verbinden, de rekeningen van huishoudens te verlagen, banen te scheppen en groei te stimuleren. Op die manier kan Europa voorop blijven lopen in de productie van hernieuwbare energie en in de strijd tegen klimaatverandering. Met de oprichting van een Europese energie-unie zal Europa ook met één stem kunnen spreken over wereldwijde energiethema’s.

De volgende aanvullende beleidsmaatregelen en acties zullen ertoe bijdragen dat de EU haar doelstellingen zal behalen:

  • de Europese strategie voor energiezekerheid, die maatregelen voorstelt om de zekerheid van de energietoevoer van de EU te versterken;
  • een veerkrachtige en geïntegreerde energiemarkt in de gehele EU. Nieuwe gas- en elektriciteitsnetten worden gebouwd dankzij de 5,35 miljard euro die beschikbaar is via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. Financiering is ook beschikbaar via het Europees Fonds voor strategische investeringen. Tegelijkertijd worden regelgevende belemmeringen weggenomen en worden gemeenschappelijke regels opgesteld om de concurrentie tussen leveranciers te bevorderen en de consumenten meer keuze te geven;
  • toegenomen binnenlandse energieproductie in de EU, vooral uit hernieuwbare energiebronnen;
  • meer veiligheid in de energiesectoren van de EU, met strikte regels over aangelegenheden zoals de opslag van kernafval en de exploitatie van olie- en gasplatforms.

Meer informatie vind je hier

Factsheet: alles over Europa, energie en klimaat

De Europeanen hebben veilige, duurzame en betaalbare energie nodig. Energie is bij onze manier van leven van vitaal belang en onontbeerlijk voor de essentiële dagelijkse dienstverlening waarvan wij en onze bedrijven gebruikmaken. De Europese Unie is goed voor een vijfde van het totale energieverbruik wereldwijd, maar beschikt zelf over weinig reserves. Dit heeft enorme gevolgen voor onze economie. Sinds 2010 streeft de EU ernaar de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk 2020 met ten minste 20 % te verminderen, het aandeel van hernieuwbare energie tot ten minste 20 % van het energieverbruik te verhogen en 20 % of meer energie te besparen. Hoe de Europese Unie tegenover (duurzame) energie en de klimaatverandering staat, vind je in een overzichtelijke factsheet terug. Deze is online te bekijken, in pdf te downloaden of te bestellen in de EU Bookshop.

Deze factsheet geeft in het kort informatie over het EU-beleid op het gebied van:
• het importeren van energie,
• de opbouw van een Europese infrastructuur,
• de vermindering van de uitstoot,
• de ondersteuning van hernieuwbare energie,
• de uitbreiding van de interne markt voor energie,
• verhoging van de energie-efficiëntie, en
• onderzoek en innovatie op het gebied