Wonen in een ander EU-land

Als burger van een EU-land hebt u het recht om in een ander EU-land te wonen. Dat is niet afhankelijk van uw beroep of uw economische situatie. Er zijn echter wel enkele voorwaarden en beperkingen. Op de website www.europa-nu.nl vind je allerlei informatie over verblijfsrecht, stemrecht, verhuizen, motorvoertuigen, inschrijving en belastingen.

Folders en brochures

Bij de EU Bookshop kunt u (veelal gratis) folders aanvragen rondom onderwerpen over wonen in de EU. Of u nu gaat verhuizen naar een ander land, of juist naar Nederland toe wilt komen.

In Nederland gaan wonen

Wanneer u als EU burger naar Nederland wilt komen voor langere tijd (langer dan 3 maanden) dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig. U heeft namelijk een EU- verblijfsrecht op grond van het EU Verdrag. Meer informatie hierover vindt u bij het Juridisch Loket. In deze folder van de IND leest u meer over de verblijfsvergunningen e.d.

EU-burgerschap

Als inwoner van de Europese Unie ontvang je automatisch het EU-burgerschap naast de nationaliteit van de lidstaat. Ook staatloze personen kunnen dit burgerschap beschikken, indien zij de nationaliteit van een lidstaat zijn kwijtgeraakt. Het doel van het burgerschap is om de Europese identiteit te versterken en burgers meer te betrekken bij de Europese Unie. Met dit burgerschap zijn een aantal recht voor de burger gecreëerd, zoals:

• Actief en passief kiesrecht voor het Europees Parlement
• Het recht van vrij reizen en verblijven in de EU
• Het recht op diplomatieke en consulaire bescherming buiten de EU van ambassades van de verschillende lidstaten
• Het recht op toegang tot documenten van de Europese Raad, Europese Commissie en het Europees Parlement, onder de voorwaarden van de instellingen
• Het verbod op het discrimineren van EU-burgers op nationaliteit, godsdienst of overtuiging, geslacht, ras, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap.

Meer rechten voor EU-burgers zijn hier te vinden.