Nederland in Europa

Nederland heeft al meer dan 60 jaar geleden samen met België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg de conclusie getrokken, dat we in Europa meer moesten gaan samenwerken, omdat we een aantal grensoverschrijdende problemen niet meer afzonderlijk van elkaar konden oplossen.

Bovendien was en is samenwerken goed voor de handel en daar moet Nederland het van hebben. Ook was Europa aan het herstellen van een verwoestende oorlog; men verwachtte dat landen die nauw samenwerken, elkaar niet gauw zullen aanvallen.

De ministers laten zich horen

De Nederlandse ministers vertegenwoordigen ons land in de Raad van Ministers, kortweg de Raad. De minister-president doet dat in de Europese Raad. Ieder land verdedigt de belangen van het eigen land zo goed als mogelijk in de onderhandelingen met de andere landen over nieuwe voorstellen. In verreweg de meeste gevallen neemt de Raad besluiten bij gekwalificeerde meerderheid. In die gevallen heeft ieder land in de Raad een aantal stemmen; geen enkel land kan in zijn eentje een besluit tegenhouden.

Kandidaten uit eigen land

Iedere vijf jaar mogen alle stemgerechtigde burgers uit de EU stemmen voor het Europees Parlement. Iedere burger stemt voor kandidaten uit het eigen land. Die nationale Europarlementariërs werken volgens hun politieke kleur samen. In veel gevallen kijken de Europarlementariërs bij het nemen van beslissingen ook naar de belangen van hun land.

In het dagelijks bestuur van de Europese Unie, de Europese Commissie, zit een eurocommissaris uit iedere lidstaat. Van de eurocommissarissen wordt verwacht dat ze werken voor het Europees belang, en niet voor het land waar ze vandaan komen.

In de verschillende Europese instellingen werken burgers uit alle lidstaten, dus ook Nederlanders. Net als bij de eurocommissarissen wordt van de medewerkers van de Europese instellingen verwacht dat ze het Europese belang dienen, en niet het belang van het land waar ze vandaan komen.

Afnemend enthousiasme

Het enthousiasme voor de Europese Unie en verdere integratie is sinds het begin van de jaren negentig sterk verminderd. In 2005 stemde het Nederlandse volk via een referendum zelfs tegen de Europese Grondwet. Lees hier meer over Euroscepsis.

Vertegenwoordiging in Nederland

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben in elke lidstaat een vertegenwoordiging. In Nederland zijn deze twee organisaties in het Huis van Europa gevestigd. Het Huis van Europa ligt in het centrum van Den Haag, vlak bij het Binnenhof. Het is vooral ook een ontmoetingsplaats waar burgers terechtkunnen met al hun vragen over Europa en waar bovendien debatten en seminars worden georganiseerd. In het informatiecentrum kunt u antwoorden krijgen op allerlei vragen die betrekking hebben op Europa en de Europese Unie. Ook kunnen wij toelichting geven op besluitvorming binnen de Europese Unie, en hoe bijvoorbeeld Den Haag en Brussel daarin samenwerken. Behalve brochures lezen kunt u op een interactieve manier op zoek gaan naar informatie op de aanwezige computers. Mocht u specifieke vragen hebben of iets niet kunnen vinden, is er personeel aanwezig dat u kan assisteren.