De Europese Commissie

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het ‘dagelijks bestuur’ van de EU. De leden van de Europese Commissie worden eurocommissarissen genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

Uitgebreide informatie is te vinden via deze link.

Taken

De Europese Commissie oefent vier hoofdtaken uit:

  1. Zij dient wetsvoorstellen in bij het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie;
  2. Zij beheert het communautair beleid en legt dit ten uitvoer;
  3. Zij controleert of het Gemeenschapsrecht wordt nageleefd (onder de controle van het Hof van Justitie van de Europese Unie);
  4. Zij vormt een belangrijke woordvoerder van de Europese Unie en onderhandelt over, met name, internationale handels- en samenwerkingsovereenkomsten.

De voorstellen van de Commissie hebben vooral betrekking op terreinen die in de verdragen zijn vastgelegd, zoals met name douane, vervoer, industrie, sociaal beleid, landbouw, milieu, energie, regionale ontwikkeling, handelsbetrekkingen of ontwikkelingssamenwerking.

Wetsvoorstellen

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten. Bij overtredingen kan de Commissie een lidstaat dwingen zich aan Europese regelgeving te houden, door een procedure te starten bij het Europese Hof van Justitie.

Handel en onderhandelen

Verder onderhandelt de Commissie in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met ‘het buitenland’. Zo wordt vastgesteld of overheden elders in de wereld ongeoorloofde staatssteun aan industrietakken geven, waardoor de Europese concurrentiepositie in gevaar komt. Ten slotte is de Commissie verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

Commissie Von Der Leyen

Op 1 december 2019 volgde de Commissie Von Der Leyen de zittende commissie Juncker op. Voorzitter is de Duitse Angela Von Der Leyen. De Nederlandse Frans Timmermans is in deze commissie de eerste vice president.