Euroscepsis

Euroscepsis is een term waarmee een kritische houding omschreven wordt ten opzichte van het proces van Europese integratie, of de EU als vorm. Wikimedia geeft een goede introductie op het fenomeen. Een ander goede inleiding is te vinden op de website van Europa NU, een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. Daar vind je ook informatie over de, in de afgelopen jaren veranderende, houding van de Nederlander t.o.v. de Europese Unie.

Website – Burgerforum-eu.nl

Een aantal prominente Nederlanders heeft het Burgerforum EU opgericht met als doel een referendum over verdere afdracht van bevoegdheden van het Nederlandse parlement aan de EU op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dat laatste is gelukt maar het referendum is er niet gekomen. Op de website gaat de discussie door.

Artikel – TTIP: het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten

Een van de belangrijkste discussieonderwerpen in de EU is het op handen zijnde vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP). In de Correspondent wordt er regelmatig over geschreven. Hierbij het artikel Wie wint de slag om het vrijhandelsverdrag: het grootkapitaal of de burger?

Artikel – ‘Debatteer over EU-beleid, niet over ‘Europa”

In Nederland gaat het debat alleen nog maar over ‘voor’ of ’tegen’ Europa. Wat een intellectuele armoede, zegt Edward Kok in de Volkskrant.