Teacherscorner

Op zoek naar inspirerend lesmateriaal? Dan bent u bij de EU Teachers Corner op de juiste plek! Deze site voor leerkrachten bevat diverse materialen voor verschillende leeftijdsgroepen. Of u uw leerlingen nu wilt uitleggen wat de EU doet, hoe de EU is ontstaan en hoe de EU werkt, of het EU-beleid tot in detail wilt bespreken: hier vindt u genoeg inspiratie. Op deze site vindt u ook diverse wedstrijden waar u met uw klas aan mee kunt doen of waarvoor u uw leerlingen individueel warm kunt maken.

Lessenserie VO: Klimaat in perspectief

Dankzij onze vaste partner Neios kunnen we de docenten voortgezet onderwijs onder u weer een nieuwe en actuele lessenserie aanbieden in de reeks Europa Actueel. In dit gratis lespakket, bestaande uit twee lessen en docentenhandleiding, wordt de aandacht voor het milieu en het klimaat in een historische context geplaatst. Met de huidige aandacht voor het klimaat is er volop gelegenheid om de actuele situatie hierin te betrekken. De lessenserie ‘Klimaat in perspectief’ is bedoeld voor bovenbouw HAVO/VWO en hier te downloaden.

Les 1 – Klimaatverandering in perspectief1

Les 2 – Klimaatverandering in perspectief2

Docentenhandleiding Klimaat

Europese verkiezingen en nepnieuws

Eens in de vijf jaar mogen bewoners van de lidstaten van de Europese Unie (EU)
die 18 jaar of ouder zijn, hun stem uitbrengen op het Europees Parlement (EP).
Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk? Wat lezen we erover in de media?
Klopt dat nieuws wel? Hoe gaat het stemmen in zijn werk? Wat doen de
Europarlementariërs eigenlijk? Hoe kun jij als burger jouw stem laten horen in
de EU of de Europese politiek beïnvloeden? Met diverse opdrachten leren de leerlingen van HAVO/VWO 3 en hoger over de Europese verkiezingen en de actuele wisselwerking met de media.

Europese verkiezingen en nepnieuws

Eens in de vijf jaar mogen bewoners van de lidstaten van de Europese Unie (EU)
die 18 jaar of ouder zijn, hun stem uitbrengen op het Europees Parlement (EP).
Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk? Wat lezen we erover in de media?
Klopt dat nieuws wel? Hoe gaat het stemmen in zijn werk? Wat doen de
Europarlementariërs eigenlijk? Hoe kun jij als burger jouw stem laten horen in
de EU of de Europese politiek beïnvloeden? Met diverse opdrachten leren de leerlingen van HAVO/VWO 3 en hoger over de Europese verkiezingen en de actuele wisselwerking met de media.

Lesmodule Brexit

De Britten zijn hard aan het werk. Een afscheiding van de Europese Unie is namelijk geen makkelijke kwestie. Hoe het precies zit, is soms moeilijk uit te leggen, zeker aan jonge mensen. Daarom heeft Europe Direct Noord-Holland Noord in samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard een gratis lesbrief over dit onderwerp ontwikkelt. De lesbrief gaat samen met een docentenhandleiding. U kunt hem geheel volgen, maar de input ook gebruiken om uw eigen lessen te verduidelijken of aan te vullen. In de les is met name gezocht naar ondersteuning in de vorm van Youtube-filmpjes en krantenartikelen. Ook hiervan kunt u natuurlijk gebruik maken. De les is bedoeld voor de bovenbouw van HAVO/VWO.

Downloaden

Europa in 12 lessen

Wat is het nut van de Europese Unie? Waarom en hoe werd de EU opgericht? Hoe werkt de EU? Welke voordelen heeft zij haar burgers al gebracht en met welke uitdagingen wordt de EU vandaag geconfronteerd? Kan de EU in een geglobaliseerde wereld succesvol concurreren met andere grote economieën en haar sociale normen in stand houden? Hoe moet worden omgegaan met immigratie? Wat zal de komende jaren de rol van de EU in de wereld zijn? Waar liggen de grenzen van de EU? En hoe ziet de toekomst van de euro eruit? Dit zijn slechts enkele vragen waarop EU–deskundige Pascal Fontaine in deze editie van de populaire brochure Europa in 12 lessen een antwoord geeft.

Lesmodule Europees Parlement (verkiezingen)

Sommige mensen beweren dat het Europees Parlement saai is, dat de mensen
die daar werken zakkenvullers zijn, dat Nederland de hoogste bijdrage betaalt
aan Europa en daar bijna niets voor terug krijgt. Wat is hiervan waar? Hoeveel
kost eigenlijk zo’n lidmaatschap van de Europese Unie? Hoe zit het met de
beslissingsbevoegdheid van het EP en hoe democratisch is het? Hoe is het
allemaal ooit begonnen? In deze lesbrief wordt feit van fictie gescheiden en krijgen de leerlingen ook een deel kritisch lezen te verwerken. Want wat is fakenieuws en wat is waar? Deze les is bedoeld voor de bovenbouw van HAVO/VWO.

Downloaden

European Parliament Ambassador School

Met de lesmodule een 10 voor Europa worden jongeren op een interactieve en aantrekkelijke manier bewust gemaakt van de Europese invloed op het dagelijks leven. Dit wordt aangetoond met verschillende onderwerpen en apart lesmateriaal voor de onderbouw en bovenbouw. Als u wilt deelnemen aan deze lesmodule wordt de school automatisch een Europees Parlement Ambassador School. Het lesmateriaal voor de ONDERBOUW is uitstekend geschikt voor de bovenbouw van het VMBO en de onderbouw van MAVO/HAVO/VWO. Uit ervaring blijkt dat deze modules goed kunnen worden gebruikt in niveau 2 en 3 van het MBO. Het programma bestaat uit 6 lesmodules die ook in een Engels-, Frans- en Duitstalige versie verkrijgbaar zijn. Verder zijn deze modules interactief digitaal verkrijgbaar. In de digitale versie kunnen de leerlingen zelf werken. De modules beslaan circa 9 tot 12 lesuren. Meer informatie: European Parliament Ambassador School

Lesideeën over Europa

Europa wordt steeds belangrijker. Maar wat doet Europa eigenlijk? En wie is de baas in Europa? Er bestaan allerlei lesprogramma’s en lesideeën om Europa een beetje beter te leren kennen of te behandelen in de klas. Docenten vinden deze hier verzameld. Denk bijvoorbeeld aan een onderhandelingsspel, de grote klimaat- en Europa-quiz of het paspoortenspel.

Rollenspel EU-besluitvorming

Wilt u uw leerlingen kennis laten maken met de praktische besluitvormingsprocedures in de EU? En ze door het vuur te laten gaan voor de belangen van hun land, daarbij de voortgang van het Europees project niet uit het oog verliezend? Dan is het leuk om het rollenspel EU besluitvorming te volgen bij de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag. Dit rollenspel is gebaseerd op de werkelijke case ‘de Chocoladerichtlijn’. 75 minuten lang nemen de leerlingen plaats in de onderhandelingszetel van één van de EU-landen, het Europees Parlement of zijn ze een ambitieuze medewerker bij de Europese Commissie die erop gebrand is dat zijn wetsvoorstel over de chocoladerichtlijn wordt aangenomen. Het lesmateriaal is gratis te downloaden.

De EU & ik

Als je een burger van een EU-land bent, dan ben je ook een Europees burger. Maar wat betekent dit in de praktijk? Wat heeft de Europese Unie voor ons gedaan? Om te beginnen, leven we in tijden van vrede, wat op zich al een hele prestatie is. Maar Europa heeft meer voor ons gedaan. Ben je tussen 14 en 18 jaar oud en wil je meer weten over de Europese Unie? Dan is dit boekje iets voor jou! Het leert je hoe de Europese Unie tot stand is gekomen, welke waarden we delen, wie wat doet en wat dit voor jou betekent in het dagelijks leven. Ook zal je van alles te weten komen over de vele uitdagingen waarmee de EU vandaag de dag te maken krijgt en die ook jouw toekomst zullen beïnvloeden. De vorming van de Europese Unie heeft jaren geduurd. Het is en blijft „werk in uitvoering” en het zal niet lang meer duren of het is de beurt aan jouw generatie om te beslissen wat er nu moet gebeuren. Daarom is het nu tijd dat jij je eigen mening vormt over de EU. Deze publicatie en de opgaven die erin staan, geven je stof tot nadenken, niet alleen voor jezelf, maar ook voor situaties waarin je met vrienden en familie over Europa praat.

Test je kennis met quizzen

Kennis van de geschiedenis en de geografie van Europa testen met leuke quizzen! Of het nou om landen, vlaggen, veldslagen, rivieren en bergen gaat. Ook de Euro en de Europese Unie komen natuurlijk aan de orde. Uitstekend te gebruiken bij geschiedenis, aardrijkskunde of maatschappijleer.

EuroParl TV

Uw lessen ondersteunen met beeldmateriaal? Dat kan door gebruik te maken van de televisiekanalen van het Europarlement. Via EuroParl TV volg je debatten live, maar krijg je ook een kijkje achter de schermen.

Prodemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek worden rondleidingen, educatieve programma’s, debatten, exposities en cursussen aangeboden. Jaarlijks ervaren tienduizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden via Prodemos hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.