Week van Europa bij ELOS-school Jan Arentsz

CSG Jan Arentsz is een zogenaamde ELOS-school. Dat is in de eerste plaats een internationale leerroute, waarbij leerlingen intensief kennismaken met de wereld buiten Nederland, waaronder Europa. Ze werken gericht aan internationale en interculturele competenties, waarbij de moderne vreemde talen als communicatiemiddel een belangrijke plek innemen. ELOS bestaat uit drie pijlers: versterkt talenonderwijs (vto); Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) in de lessen; en EIO-activiteiten (projecten, reizen). In het kader van ELOS wordt is vanochtend de week van ‘Europa’ afgetrapt. Met een bomvol Europees programma gaan leerlingen HAVO en VWO vijf dagen lang keihard aan de slag. Met specifieke opdrachten voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Economie verdiepen de jongeren zich in allerlei aspecten van de Europese Unie. Dinsdag wordt er een videoconferentie gehouden met leerlingen van de Europese partnerscholen van het Jan Arentsz en aan het eind van de week geven leerlingen hun mening over de Europese Unie via een eigen krant.

De leerlingen van HAVO 3 zijn vanmorgen vertrokken voor een tweedaagse reis naar Ieper en Lille. Daar bezoeken ze onder andere een Engelse, een Duitse en een Franse begraafplaats met gevallenen uit de Eerste Wereldoorlog. De vele grafstenen maakten pijnlijk duidelijk, hoeveel leed oorlog met zich mee brengt. Woensdag vertrekken de klassen VWO 3 voor dezelfde indrukwekkende reis. Vorig jaar maakte leerling Judith een filmpje over haar bezoek aan Ieper en Lille: