Woordenwedstrijd voor scholen

scholenwedstrijdIn maart 2015 worden leerlingen van tweetalige of drietalige scholen uit heel Europa uitgenodigd om het mooiste of interessantste woord in hun eigen taal te presenteren. Dit is een uitstekende gelegenheid voor tweetalige scholen om hun taal en cultuur te delen met medeleerlingen in Europese regio’s met een minderheidstaal. De wedstrijd wordt georganiseerd via het beveiligde sociale platform www.myschoolsnetwork.com. Deelnemende scholen krijgen een account en leerlingprofielen. Deze leerlingen kunnen dan aan hun inzending werken en die uploaden en met de online meertalige gemeenschap delen.

Een korte beschrijving van de wedstrijd:
“Wat is het leukste, interessantste of mooiste woord in jouw (minderheids)taal? Geef een beschrijving in je eigen taal met een Engelse toelichting. Maak een foto, tekening of film voor YouTube om de betekenis en impact van het woord duidelijk te maken. Leg uit waarom dat woord interessant is en waarom je het het leukst vindt. Wees creatief! Upload het woord en de tekening of film op MySchoolsNetwork.”

Prijzen en online verkiezingen

Er zijn mooie prijzen voor dit evenement, dat door de Europese Commissie wordt ondersteund, beschikbaar gesteld. Een jury van deskundigen zal de beste drie inzendingen selecteren. Er is ook een prijs op basis van een online verkiezing door de leerlingen zelf.

De prijzen worden op 15 april 2015 uitgereikt in de NHL university of applied sciences in Ljouwert/Leeuwarden. Als de eerste prijs naar een ander land gaat, wordt die via een Skype-uitzending uitgereikt en opgestuurd.

Start wedstrijd: 1 maart 2015
Uiterste termijn om in te dienen: 28 maart 2015
Uiterste termijn om te stemmen: 2 april 2015
Prijsuitreiking: 15 april 2015