Wat vinden Nederlanders van Europa?

Tweemaal per jaar worden onder de naam Eurobarometer de resultaten gepubliceerd van periodieke opiniepeilingen onder de consumenten en bedrijven van de Europese Unie. In deze enquêtes wordt onder meer nagegaan hoe deze doelgroepen tegenover de EU staan en hoe zij over de toekomst denken. In het verleden is gebleken dat de uitkomsten van deze Eurobarometer-onderzoeken van grote invloed kunnen zijn.

Zo is bekend dat uitkomsten er in enkele gevallen toe hebben geleid dat nationale regeringen hun Europese beleid wijzigden. Een voorbeeld hiervan is de uitkomst van de eurobarometer in december 2007 waaruit bleek dat de Europese burgers behoefte hadden aan een meer gestructureerd energiebeleid. In navolging hiervan presenteerden de EU-lidstaten in januari 2008 een nieuw energieplan.

De opiniepeilingen worden verricht door nationale bureaus onder ongeveer 1000 burgers per lidstaat. In Nederland is TNS NIPO verantwoordelijk voor de opiniepeilingen van de Eurobarometer. Regelmatig verschijnen extra edities van de Eurobarometer over actuele onderwerpen als economie, klimaat en EU-uitbreiding. Ook worden er geregeld specifieke opiniepeilingen gehouden in de lidstaten. Zo werd na het verwerpen van de Europese Grondwet (2005) in Nederland een onderzoek gedaan naar de motieven van de Nederlandse bevolking om tegen te stemmen.

Hieronder kunt u het Nederlandse rapport downloaden, met daarin de belangrijkste bevindingen uit het Standaard Eurobarometer onderzoek dat gehouden is tussen 7 november 2015 en 17 november 2015 in alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Alle socio-demografische data in dit rapport (geslacht, huidige leeftijd, leeftijd waarop men zijn/haar opleiding beëindigde en beroepscategorie) hebben betrekking op de Nederlandse steekproef. Interessant achtergrondgegeven: Nederland is vanaf januari 2016 tot en met juni 2016 voorzitter van de Europese Unie. Om die reden is in deze rapportage extra aandacht besteed aan mogelijke beleidsprioriteiten voor de Europese Unie.

Eurobarometer najaar 2015

Bron: Europa-nu.nl