Wat vinden kinderen belangrijk?

Kinderen kijken anders naar de wereld dan volwassenen. Ze hebben eigen visies en oplossingen. Hun stem is dus belangrijk. Toch wordt er weinig echt naar kinderen geluisterd. De Kindercorrespondent laat kinderen hun verhaal vertellen. In de media, maar ook voor bedrijven en organisaties. De Kindercorrespondent wil weten wat kinderen belangrijk vinden voor de toekomst. Dat gaat hij vertellen aan alle regeringen en ministers in Europa. Alles wat de jeugd belangrijk vindt, wordt opgeschreven in een KinderManifest. Daarvoor hebben ze ieders hulp nodig. Ben je tussen de 9 en 14 jaar? Vul dan de vragenlijst in met wat jij belangrijk vindt.