Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in?

Op 6 april gaan we naar de stembus. Nederland stemt over het associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne. Omdat er heel wat vragen over leven, proberen we door middel van een aantal artikelen op deze site duidelijk te maken wat dit precies inhoudt. Eerder lichtten we het fenomeen ‘Referendum’ toe, nu gaan we in op waar dit referendum specifiek over gaat.

Woensdag 6 april is het zover. Uw stempas is waarschijnlijk al in de bus gevallen en u kunt, met uw identiteitsbewijs in de aanslag, gaan stemmen. Maar waarover stemmen we eigenlijk? Op het stembiljet komt op 6 april de volgende vraag te staan: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? De Referendumcommissie heeft deze vraag bepaald. Via de ‘wet tot goedkeuring’ wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens bent of niet. (Bron: www.referendum-commissie.nl)

Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in?
Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag, tussen 2 of meer landen die de banden willen aanhalen. De Europese Unie (EU) heeft meerdere van deze overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko. Landen spreken erin af politiek en economisch meer te gaan samenwerken.  Onderwerpen van politieke samenwerking zijn bijvoorbeeld versterking van de democratie, verbetering van de mensenrechtensituatie en bevordering van de veiligheid. Economische samenwerking is erop gericht om voor beide partijen handel en investeringen eenvoudiger of goedkoper te maken.

Wat is er in de associatieovereenkomst met Oekraïne afgesproken?

In de associatieovereenkomst hebben de EU en Oekraïne afspraken gemaakt over politieke en economische samenwerking tussen de landen. De overeenkomst bestaat uit 486 artikelen en een groot aantal bijlagen. De artikelen zijn ingedeeld in 7 delen (in de associatieovereenkomst heten ze ‘titels’). Het grootste deel, zo’n twee derde van de artikelen, gaat over handel. Lees de samenvatting van de associatieovereenkomst. (Bron: www.referendum-commissie.nl)

Het is wel zo dat de associatie die de EU met het nabije Oekraïne nastreeft nauwer is dan met het ver weg gelegen Chili. Bij Oekraïne is het veel meer dan bij Chili de bedoeling om het land vooral economisch zeer nauw in de EU te integreren. EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton noemde het verdrag met Oekraïne in 2013 „de meest ambitieuze overeenkomst die de EU ooit aan een partnerland heeft aangeboden”. (Bron: NRC)