Er hangt iets in de lucht…

De lucht rondom ons bestaat hoofdzakelijk uit moleculaire stikstof en zuurstof, maar bevat ook deeltjes en andere luchtvervuilende stoffen. Sommige daarvan zijn van natuurlijke oorsprong, andere worden door de mens gecreëerd. Luchtverontreiniging heeft invloed op iedereen, maar niet in dezelfde mate. Personen met een hart- of longziekte zijn kwetsbaarder, net als personen met een allergie, ouderen en jonge kinderen.

Dankzij effectief beleid en internationale samenwerking is de lucht in Europa vandaag zuiverder dan hij decennialang is geweest, wat ons allen ten goede komt. Maar aangezien luchtvervuiling nog altijd de gezondheid van miljoenen mensen in de EU ernstig aantast, moeten we onze inspanningen voor zuiverdere lucht voortzetten.

  • Op het gebied van energie bevordert de EU duurzame energie en het beperken van het gebruik van steenkool door schonere brandstoffen te gaan gebruiken.
  • In de landbouw wordt ervoor gezorgd voor beter mestbeheer in de veehouderij, waaronder het gebruik  van meststoffen met een laag  emissieniveau.
  • In de steden wordt meer geïnvesteerd in schoner vervoer en worden verkeersomstandigheden gecreëerd, die het gebruik van voertuigen met een lage uitstoot of het openbare vervoer stimuleren.
  • Op het gebied van vervoer wordt gewerkt aan het verminderen van de uitstoot van voertuigen, het vaststellen van normen om  de kwaliteit van brandstoffen te verbeteren, het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Meer weten over het beleid van de EU op het gebied van zuivere lucht? Bekijk dan de flyer (pdf) via deze link.