Onderwijsvernieuwing onder de loep

Vanaf 17 september organiseert Bibliotheek Kennemerwaard in samenwerking met Europe Direct en NEIOS een viertal zondagmiddagen rondom Europese onderwerpen. Een van de mede-organisatoren is schrijver en onderwijsman Henk Oonk. Oonk werkte zijn hele werkzame leven in en voor het onderwijs. Aanvankelijk als leraar op de basisschool en het middelbaar beroepsonderwijs en vanaf 1975 als directeur van het Centrum voor de Europese Vorming in het Nederlandse onderwijs, later omgevormd tot Europees Platform. In december 2016 bracht Oonk een boek uit, waarin hij de onderwijsvernieuwing onder de loep neemt. Dit boek is vanaf heden bij Bibliotheek Kennemerwaard te leen, maar ook bij diverse andere bibliotheken in het land.

Onderwijzen en leren in de 21e eeuw

De klassiek-moderne school – Onderwijzen en leren in de 21e eeuw is geschreven voor leraren en schoolleiders van alle typen onderwijs, onderwijsbestuurders en experts, maar ook voor ouders van schoolgaande kinderen die inzicht kunnen krijgen in onderwijsproblemen waar zij mee worstelen. De kritische opmerkingen over de onderwijsvernieuwing in het algemeen en over het competentiegerichte onderwijs en het nieuwe leren in het bijzonder, concentreren zich volgens Oonk op drie aspecten.Ten eerste de overdreven aandacht voor de zelfontplooiing van de leerlingen, ten tweede de rol van begeleider en coach die de leraar in deze opvatting moet spelen en ten derde het negeren van het belang van de leerstof.
Deze en andere kritische opmerkingen worden gevoed door resultaten van wetenschappelijk onderzoek en via verschillende invalshoeken en commentaren vanuit kranten en tijdschriften toegelicht.

Goed onderwijsdient twee belangen

In het boek wordt een heel andere onderwijsopvatting naar voren gebracht. Goed onderwijs dient twee belangen: het belang van de nieuwe generatie van opgroeiende jongeren aan de ene kant en aan de andere kant dat van de cultuur van de samenleving, die via onderwijs wordt gecontinueerd en waar nodig vernieuwd. Een goede leraar inspireert de leerlingen, brengt ze verder en stimuleert de zelfwerkzaamheid en geeft ook goede instructies. De betekenis van interessante leerstof wordt via allerlei aansprekende voorbeelden toegelicht.

Verder kan de lezer genieten van bijdragen van leraren en schoolleiders. Daaronder ook Paul Scheffer, die spreekt over het vitale Europa dat we opnieuw onder woorden moeten brengen, ook in het onderwijs. Voorbeelden worden uitgewerkt bij moderne inhouden aan de hand van Europese en internationale oriëntatie (EIO). Wolter Blankert sluit het geheel af met een prikkelende beschouwing onder de titel: ‘Onbegrensd maakt onbemind’.