De mens achter The Human Library: Luc Hofmans

Luc Hofmans, directeur Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord, is een belangrijke partner bij de ontwikkeling van The Human Library in Alkmaar. Wij voelden hem aan de tand omtrent zijn motieven aan dit project deel te nemen.

Waarom organiseer je een Human Library in Alkmaar?

Vooroordelen en verschillen sluiten mensen uit en veroorzaken veel psychosociaal leed. Jongeren die in gender en seksualiteit afwijken van de heteronorm, jongeren met een handicap of ziekte denken 50% meer aan suïcide, en plegen ook 50% meer suïcide dan de jongeren die voldoen aan de groepsnormen. Mensen met een getinte huidskleur, niet Nederlands klinkende naam, psychisch probleem, handicap, etc. hebben minder kansen op een baan en dus minder garanties op een goed inkomen.

Wat is het leukst aan het organiseren van een Human Library?

Laten zien dat mensen die we vaak uitsluiten heel krachtig en bijzonder kunnen zijn.

Wat hoop je dat de Human Library oplevert?

Meer gelijke kansen en meer respect voor verschillen !

Wat is tot nu toe je meest leerzame & waardevolle ervaring of levensles tijdens het organiseren van de Human Library?

Spring over je vooroordelen en je ontmoet veel bijzondere mensen.

Wat wil je lezers meegeven?

Kom 16 december langs en werk mee aan het slechten van vooroordelen die mensen uitsluiten en onderwaarderen.

Wat wil je in de toekomst verder nog bereiken?

Meer waardering voor verschillen in Alkmaar en de wereld, want minder superioriteitsarrogantie bij sommige groepen. De wereld heeft verscheidenheid nodig.

The Human Library vindt plaats op 16 december 2017 in Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Alkmaar Centrum. Aanvang 13.00 uur, toegang gratis. Meer info: http://www.thehumanlibrary.nl