Week van Europa op Jan Arentsz

In het kader van de Week van Europa bezochten leerlingen van VWO-2 van het CSG Jan Arentsz op 16 en 17 maart j.l. de steden Ieper en Lille. Deze tweedaagse excursie stond in het teken van de Franse taal (Lille) en de Eerste Wereldoorlog (Ieper). De excursie was onderdeel van het Europa (ELOS)-project, waarbij leerlingen meer kennis krijgen over de werking van de Europese Unie. De leerlingen hebben daarbij zelf een fictieve politieke partij opgericht, waarbij ze zich voor- of tegen Europa moesten uitspreken en vooral aan moesten geven wat hun standpunten waren. De uitkomsten werden verwerkt in partijkranten en leerling Kas Bekker maakte een filmpje over het indrukwekkende bezoek aan Ieper en Lille.

 

foto partijkrant foto partijkrant2