Europa Actueel vlammend van start

De succesvolle lezingenserie Europa Actueel beleefde op zondag 25 maart een vlammende start. Voor een vol huis lichtte drs. Wolter Blankert het nationalisme in Oost-Europa toe. Het publiek luisterde ademloos naar de politieke geschiedenis van o.a. Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije en ging na de pauze fanatiek in de discussie. Feit is dat de nationale cultuur van deze landen door de lange geschiedenis van overheersing door o.a. de Turken, Duitsers en Russen voor een totaal andere dynamiek zorgen dan in West-Europa het geval is. Kun je al die verschillende landen dan eigenlijk wel combineren in één EU? Het antwoord bleef iedereen schuldig, maar met genoeg denkvoer vertrokken de aanwezigen naar huis.

De volgende editie van Europa Actueel vindt plaats op 22 april om 13.30 uur en gaat over Klimaatvluchtelingen. Weerman Jan VIsser en hoogleraar humanitaire rampen Dorthea Hilhorst zullen deze middag inhoudelijk verzorgen.
Plaatsen zijn te reserveren via deze link.

Eerste Europa Actueel groot succes

Europa is om de haverklap in het nieuws en niet altijd met positieve berichten. De kritiek op het samenwerkingsverband is groot, maar is dat altijd terecht? Onbekend maakt duidelijk onbemind en dat is de reden dat Europe Direct Noord-Holland Noord, Bibliotheek Kennemerwaard en het Netwerk Europese en internationale oriëntatie in onderwijs en samenleving (Neios) vier zondagmiddagen rondom ‘Europa’ organiseren.

Op  zondag 17 september beet de Alkmaarse drs. Natasja Nikolic het spits af met de lezing over Europa in ons dagelijks leven. Henk Oonk van Neios verzorgde de introductie en maar liefst 60 geïnteresseerden bezochten de gratis informatiemiddag. Er ontstond een levendige discussie naar aanleiding van de informatie die Natasja verstrekte. Op 1 oktober staat de volgende editie voor Europa Actueel gepland. Dan vertelt drs. Liane Vissers van ’t Hof meer over de stand van zaken rondom Brexit en de gevolgen voor Nederland en Noord-Holland. De toegang is gratis. Vooraf reserveren is wel gewenst. Dat is mogelijk via deze site.

Onderwijsvernieuwing onder de loep

Vanaf 17 september organiseert Bibliotheek Kennemerwaard in samenwerking met Europe Direct en NEIOS een viertal zondagmiddagen rondom Europese onderwerpen. Een van de mede-organisatoren is schrijver en onderwijsman Henk Oonk. Oonk werkte zijn hele werkzame leven in en voor het onderwijs. Aanvankelijk als leraar op de basisschool en het middelbaar beroepsonderwijs en vanaf 1975 als directeur van het Centrum voor de Europese Vorming in het Nederlandse onderwijs, later omgevormd tot Europees Platform. In december 2016 bracht Oonk een boek uit, waarin hij de onderwijsvernieuwing onder de loep neemt. Dit boek is vanaf heden bij Bibliotheek Kennemerwaard te leen, maar ook bij diverse andere bibliotheken in het land.

Onderwijzen en leren in de 21e eeuw

De klassiek-moderne school – Onderwijzen en leren in de 21e eeuw is geschreven voor leraren en schoolleiders van alle typen onderwijs, onderwijsbestuurders en experts, maar ook voor ouders van schoolgaande kinderen die inzicht kunnen krijgen in onderwijsproblemen waar zij mee worstelen. De kritische opmerkingen over de onderwijsvernieuwing in het algemeen en over het competentiegerichte onderwijs en het nieuwe leren in het bijzonder, concentreren zich volgens Oonk op drie aspecten.Ten eerste de overdreven aandacht voor de zelfontplooiing van de leerlingen, ten tweede de rol van begeleider en coach die de leraar in deze opvatting moet spelen en ten derde het negeren van het belang van de leerstof.
Deze en andere kritische opmerkingen worden gevoed door resultaten van wetenschappelijk onderzoek en via verschillende invalshoeken en commentaren vanuit kranten en tijdschriften toegelicht.

Goed onderwijsdient twee belangen

In het boek wordt een heel andere onderwijsopvatting naar voren gebracht. Goed onderwijs dient twee belangen: het belang van de nieuwe generatie van opgroeiende jongeren aan de ene kant en aan de andere kant dat van de cultuur van de samenleving, die via onderwijs wordt gecontinueerd en waar nodig vernieuwd. Een goede leraar inspireert de leerlingen, brengt ze verder en stimuleert de zelfwerkzaamheid en geeft ook goede instructies. De betekenis van interessante leerstof wordt via allerlei aansprekende voorbeelden toegelicht.

Verder kan de lezer genieten van bijdragen van leraren en schoolleiders. Daaronder ook Paul Scheffer, die spreekt over het vitale Europa dat we opnieuw onder woorden moeten brengen, ook in het onderwijs. Voorbeelden worden uitgewerkt bij moderne inhouden aan de hand van Europese en internationale oriëntatie (EIO). Wolter Blankert sluit het geheel af met een prikkelende beschouwing onder de titel: ‘Onbegrensd maakt onbemind’.