Patat en ontbijtkoek moeten gezonder!

Je vraagt je eigenlijk sowieso al af wat al die troep allemaal in ons eten moet. gelukkig is het Brussel gelukt overeenstemming te bereiken over de hoeveelheid kankerverwekkende acrylamide. Die moet naar beneden. Acrylamide is een stof die kan ontstaan als zetmeelrijke producten, zoals aardappelen en granen, worden verhit boven 120°C. Het gaat vooral om, gefrituurde aardappelproducten zoals friet, koffie en in mindere mate om brood, ontbijtkoek, ontbijtgranen, biscuits, crackers en chips.

Uit onderzoek met proefdieren is gebleken dat acrylamide schadelijk is voor dieren. Bij mensen kan een hogere inname van de stof mogelijk schadelijk zijn. De vorming van acrylamide kun je beperken door gevarieerd te eten en aardappelproducten niet te bruin te bakken.

Voedselproducenten, fastfoodketens en restaurants moeten producten als patat, ontbijtkoek, brood, koffie en chips in ieder geval ook al minder ongezond gaan maken. Ondanks vrijwillige maatregelen van de industrie is het gehalte in veel producten nog hoog. Daarom komen er nu regels, die wellicht ingaan in het voorjaar van 2019. De Europese Commissie denkt ondertussen na over welke maximale niveaus moeten gaan gelden voor bepaalde voedingsmiddelen.

EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid) is tevreden. ,,Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet om de gezondheid en het welzijn van burgers te beschermen.” Hij henkt dat mensen nu ook thuis bij het koken beter gaan opletten.

De Europese koepel van consumentenorganisaties BEUC verwelkomt het akkoord, maar had liever al bindende limieten gezien.