Smurfen gaan voor schone stranden!

Elk jaar belanden miljoenen tonnen afval in de oceaan en dat zou kunnen betekenen dat er rond 2050 meer plastic dan vis in zee ligt. Daarom werken de Europese Unie, de Verenigde Naties én de Smurfen samen: Voor schone oceanen en schone stranden. Al meer dan 60 jaar communiceren de blauwe Smurfen universele waarden zoals solidariteit, moed, tolerantie, werk, respect voor de natuur en het milieu. Deze waarden overstijgen leeftijd, geslacht en culturen. Het is dus heel natuurlijk dat de smurfen betrokken zijn bij het schoonmaken van oceanen en stranden. De Europese Unie en de Verenigde Naties hopen met behulp van deze laagdrempelige figuurtjes jong en oud te bewegen mee te doen aan #EUbeachcleanup events die wereldwijd worden georganiseerd door lokale organisaties.

Europese Unie

De EU leidt wereldwijd inspanningen om plasticvervuiling, met inbegrip van zwerfvuil op zee, te verminderen en te voorkomen. Naast ambitieuze doelstellingen voor hergebruik en recycling zal het EU-beleid bijdragen tot het verminderen van kunststoffen en microplastics voor eenmalig gebruik en afval van verloren vistuig. De EU heeft een budget van € 350 miljoen gereserveerd voor O&O op dit gebied. Andere maatregelen zijn onder meer het vissen op zwerfvuilcampagnes en het compenseren van vissers voor het schoonmaken van de oceaan.

Via haar wereldwijde netwerk van EU-delegaties (“ambassades”) en de vertegenwoordigingen in de EU-lidstaten, reikt de EU nu wereldwijd burgers aan, creëert het bewustzijn over het probleem en moedigt het mensen aan om voor onze blauwe planeet te zorgen.

Verenigde Naties

In 2015 hebben 193 wereldleiders de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen aangenomen, waaronder doel 14 ‘leven onder water’. Tegen 2025 verbinden alle VN-lidstaten zich ertoe mariene vervuiling te voorkomen en aanzienlijk te verminderen, waaronder zeeafval en verontreiniging door voedingsstoffen. Een wereldwijd netwerk van 59 informatiecentra van de Verenigde Naties werkt samen met de EU om jongeren, lokale partners en alle burgers te bereiken, zodat iedereen zijn bijdrage kan leveren aan het respecteren van het milieu en het koesteren van onze oceanen.

 

Grote EU-subsidie voor proef fiets- & autodelen

Een drie jaar durende proef in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Arnhem moet aantonen dat het aanbieden van elektrische deelfietsen, deelbakfietsen en deelauto’s commercieel haalbaar is. Twee deelfietsbedrijven en de gemeente Amsterdam krijgen hiervoor van de Europese Commissie een miljoenensubsidie.

Subsidie voor e-hubs
De Europese Commissie maakt het nieuws morgen bekend, aldus het FD. Later in de week zou de gemeente Amsterdam met een eigen bericht komen over de subsidie van 1,2 miljoen die zij krijgt voor het installeren van e-hubs in de stad, waar mensen de fietsen kunnen ophalen en ze worden weggebracht en ook voor promotie van het project. Het totale bedrag dat de EC voor de proef uittrekt is 8,8 miljoen.

Lees verder >>

Bron: Binnenlands Bestuur

Wat doet de EU: Energie

Leuk, al dat gepraat over de EU, maar wat doet de Europese Unie eigenlijk? De komende periode zullen we je met korte stukjes tekst meer vertellen over wat de Unie doet om het leven van de mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren. Vandaag gaan we in op het onderwerp Migratie.

Met haar energiebeleid wil de EU zorgen voor een veilige, concurrerende en betaalbare energievoorziening en tegelijkertijd haar klimaatdoelstellingen behalen.

Europa wordt geconfronteerd met een aantal grote energie-uitdagingen. Onze afhankelijkheid van energie-invoer is bijzonder dringend, want de EU voert op dit moment meer dan de helft van haar energie in, wat haar 400 miljard euro per jaar kost. Andere grote uitdagingen zijn mogelijke verstoringen van de energievoorziening, hoge energieprijzen voor huishoudens en bedrijven, en gezondheidsproblemen door de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke gassen, vooral bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

De EU-doelstellingen voor 2030 zijn:

 • een bindende daling met 40 % van de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990;
 • een bindende doelstelling van ten minste 27 % hernieuwbare energie in de EU;
 • een toename van de energie-efficiëntie met ten minste 27 % (de Commissie heeft voorgesteld dit tot 30 % te verhogen), en
 • de voltooiing van de interne energiemarkt — een elektriciteitsinterconnectie van 15 % tussen EU-landen bereiken en
 • voortgang boeken bij belangrijke infrastructuurprojecten.

Wat doet de EU?
Om die uitdagingen aan te gaan en de EU-doelstellingen te behalen, heeft de Europese Commissie een Europese energie-unie opgericht. Het project moet zorgen voor gegarandeerde, betaalbare en duurzame energie voor burgers en bedrijven door de energie vrij over de nationale grenzen binnen de EU te laten stromen. Het zal ook nieuwe technologieën en infrastructuurprojecten bevorderen om de energiemarkten van Europa te verbinden, de rekeningen van huishoudens te verlagen, banen te scheppen en groei te stimuleren. Op die manier kan Europa voorop blijven lopen in de productie van hernieuwbare energie en in de strijd tegen klimaatverandering. Met de oprichting van een Europese energie-unie zal Europa ook met één stem kunnen spreken over wereldwijde energiethema’s.

De volgende aanvullende beleidsmaatregelen en acties zullen ertoe bijdragen dat de EU haar doelstellingen zal behalen:

 • de Europese strategie voor energiezekerheid, die maatregelen voorstelt om de zekerheid van de energietoevoer van de EU te versterken;
 • een veerkrachtige en geïntegreerde energiemarkt in de gehele EU. Nieuwe gas- en elektriciteitsnetten worden gebouwd dankzij de 5,35 miljard euro die beschikbaar is via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. Financiering is ook beschikbaar via het Europees Fonds voor strategische investeringen. Tegelijkertijd worden regelgevende belemmeringen weggenomen en worden gemeenschappelijke regels opgesteld om de concurrentie tussen leveranciers te bevorderen en de consumenten meer keuze te geven;
 • toegenomen binnenlandse energieproductie in de EU, vooral uit hernieuwbare energiebronnen;
 • meer veiligheid in de energiesectoren van de EU, met strikte regels over aangelegenheden zoals de opslag van kernafval en de exploitatie van olie- en gasplatforms.

Meer informatie vind je hier

Wat doet de EU: Klimaat

Leuk, al dat gepraat over de EU, maar wat doet de Europese Unie eigenlijk? De komende periode zullen we je met korte stukjes tekst meer vertellen over wat de Unie doet om het leven van de mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren. Vandaag gaan we in op de Klimaatactie.

De EU zet zich in om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, andere grote vervuilers aan te moedigen om krachtiger op te treden, en het hoofd te bieden aan de onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering.

Wat doet de EU?
Om de klimaatverandering onder gevaarlijke niveaus te houden, is de internationale gemeenschap overeengekomen dat de gemiddelde stijging van de temperatuur wereldwijd ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau moet worden gehouden, met als doel de stijging te beperken tot 1,5 °C. Als we de klimaatverandering nu aanpakken, kunnen menselijke en economische kosten in de toekomst worden voorkomen. De EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering omvat het bouwen van bescherming tegen overstromingen, het ontwikkelen van droogtebestendige gewassen en het wijzigen van bouwvoorschriften.

Als klimaatverandering niet wordt bestreden, kan dat voor de EU een zeer dure zaak zijn, maar de stijgende vraag naar schone technologieën biedt een mogelijkheid om te innoveren en groene groei en banen te creëren. Klimaatactie is in alle gebieden van de EU-begroting opgenomen en 20 % van de EU-begroting voor 2014-2020 is bestemd voor klimaatgerelateerde initiatieven.

De EU heeft zichzelf de volgende klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 opgelegd:

 • 20 % minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990 (ten minste 40 % tegen 2030);
 • 20 % van de totale verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen (ten minste 27 % tegen 2030);
 • een 20 % hogere energie-efficiëntie dan bij ongewijzigd beleid (ten minste 27 % tegen 2030).
 • Op langere termijn zet de EU zich in om haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80-95 % te verminderen in vergelijking met het niveau van 1990.

Het emissiehandelssysteem van de EU vormt de hoeksteen van de klimaatstrategie van de EU en beperkt op een kostenefficiënte manier de uitstoot van de industrie, energiecentrales en luchtvaartmaatschappijen binnen de EU. De EU beschikt ook over beleidsmaatregelen om de uitstoot in andere economische sectoren aan te pakken, zoals vervoer en landbouw.

De EU leidt de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te bestrijden, met name door de internationale gemeenschap ertoe te brengen om het momentum van het akkoord van Parijs van 2015 te behouden en de nodige stappen te ondernemen om het in praktijk te brengen.

Meer informatie vind je hier.

Kinderen nemen EU-Instagram-account over!

Nederland is in de eerste helft van 2016 voorzitter van de Europese Unie en in dat kader wordt er veel vergaderd. Plaats van handeling is het Amsterdamse Scheepvaartkwartier, waar de Raad van de Europese Unie regelmatig bijeen komt. Via het Instagram-account @EU2016NL wordt daar op beeldende wijze verslag van gedaan. Maar… af en toe wordt dit account overgenomen door de jongere garde. Een aantal kinderen tussen de 10 en 12 jaar krijgt namelijk de kans om dit account voor een dag over te nemen en een kijkje te nemen in de keuken van de EU. Zij zullen onder begeleiding als reporters mee mogen kijken én kritische vragen stellen. Alle kinderen mogen zich aanmelden, door via @EU2016NL en met de hashtag #mijnEU antwoord te geven op de vraag ‘Hoe ziet jouw EU er uit?’. De foto’s of video’s en antwoorden kunnen per mail ook gestuurd worden naar instagram@freepressunlimited.org. Per vergadering kunnen vier kinderen meedoen!

Gastlessen Europees voorzitterschap

Het is zover: sinds 1 januari is Nederland de voorzitter in de Raad van de EU voor het komende half jaar! Hiervoor komen vele EU-ambtenaren naar Amsterdam. Maar wat houdt het voorzitterschap van de Raad eigenlijk in? Is dit ten gunste van Nederland of brengt het alleen maar administratieve rompslomp met zich mee? Om dit en andere zaken rondom het Nederlands Voorzitterschap te verduidelijken, biedt het Europe Direct Info Centre Noord-Holland Noord (EDIC NHN) een gratis gastles voor de bovenbouw HAVO/VWO aan in februari 2016.

In deze gastles zal in 50 minuten duidelijk worden gemaakt wat het Nederlands voorzitterschap daadwerkelijk inhoudt en waar de prioriteiten worden gelegd. Dit zal worden gedaan aan de hand van een smartphonequiz en een levendige presentatie. De smartphonequiz bevat verschillende vragen en weetjes over de Europese Unie in het algemeen en natuurlijk over het Nederlands voorzitterschap. Doordat de quiz zal worden volbracht met de smartphone is direct te zien welke leerling aan kop gaat. De winnende leerling krijgt ook nog eens een mooie prijs! De leerlingen horen alle ins en outs over het voorzitterschap, zoals de prioriteiten van Nederland in deze periode en de plaats waar de vergaderingen worden gehouden.

Interesse in deze gratis gastles? Stuur een mailtje naar Europa@europainnoordholland.nl en wellicht komen we ook naar uw/jouw school!