Wat doet de EU: Energie

Leuk, al dat gepraat over de EU, maar wat doet de Europese Unie eigenlijk? De komende periode zullen we je met korte stukjes tekst meer vertellen over wat de Unie doet om het leven van de mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren. Vandaag gaan we in op het onderwerp Migratie.

Met haar energiebeleid wil de EU zorgen voor een veilige, concurrerende en betaalbare energievoorziening en tegelijkertijd haar klimaatdoelstellingen behalen.

Europa wordt geconfronteerd met een aantal grote energie-uitdagingen. Onze afhankelijkheid van energie-invoer is bijzonder dringend, want de EU voert op dit moment meer dan de helft van haar energie in, wat haar 400 miljard euro per jaar kost. Andere grote uitdagingen zijn mogelijke verstoringen van de energievoorziening, hoge energieprijzen voor huishoudens en bedrijven, en gezondheidsproblemen door de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke gassen, vooral bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

De EU-doelstellingen voor 2030 zijn:

  • een bindende daling met 40 % van de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990;
  • een bindende doelstelling van ten minste 27 % hernieuwbare energie in de EU;
  • een toename van de energie-efficiëntie met ten minste 27 % (de Commissie heeft voorgesteld dit tot 30 % te verhogen), en
  • de voltooiing van de interne energiemarkt — een elektriciteitsinterconnectie van 15 % tussen EU-landen bereiken en
  • voortgang boeken bij belangrijke infrastructuurprojecten.

Wat doet de EU?
Om die uitdagingen aan te gaan en de EU-doelstellingen te behalen, heeft de Europese Commissie een Europese energie-unie opgericht. Het project moet zorgen voor gegarandeerde, betaalbare en duurzame energie voor burgers en bedrijven door de energie vrij over de nationale grenzen binnen de EU te laten stromen. Het zal ook nieuwe technologieën en infrastructuurprojecten bevorderen om de energiemarkten van Europa te verbinden, de rekeningen van huishoudens te verlagen, banen te scheppen en groei te stimuleren. Op die manier kan Europa voorop blijven lopen in de productie van hernieuwbare energie en in de strijd tegen klimaatverandering. Met de oprichting van een Europese energie-unie zal Europa ook met één stem kunnen spreken over wereldwijde energiethema’s.

De volgende aanvullende beleidsmaatregelen en acties zullen ertoe bijdragen dat de EU haar doelstellingen zal behalen:

  • de Europese strategie voor energiezekerheid, die maatregelen voorstelt om de zekerheid van de energietoevoer van de EU te versterken;
  • een veerkrachtige en geïntegreerde energiemarkt in de gehele EU. Nieuwe gas- en elektriciteitsnetten worden gebouwd dankzij de 5,35 miljard euro die beschikbaar is via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. Financiering is ook beschikbaar via het Europees Fonds voor strategische investeringen. Tegelijkertijd worden regelgevende belemmeringen weggenomen en worden gemeenschappelijke regels opgesteld om de concurrentie tussen leveranciers te bevorderen en de consumenten meer keuze te geven;
  • toegenomen binnenlandse energieproductie in de EU, vooral uit hernieuwbare energiebronnen;
  • meer veiligheid in de energiesectoren van de EU, met strikte regels over aangelegenheden zoals de opslag van kernafval en de exploitatie van olie- en gasplatforms.

Meer informatie vind je hier

Europa en de vluchtelingencrisis

In de afgelopen twee jaar heeft Europa de grootste massale migratie sinds de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Meer dan één miljoen vluchtelingen en migranten zijn in de Europese Unie aangekomen; verreweg de meesten van hen waren op de vlucht voor de oorlog en terreur in Syrië en andere onrustige landen. De EU heeft afspraken gemaakt over een reeks maatregelen om de crisis aan te pakken. Daarbij probeert zij ook de onderliggende oorzaken van de crisis op te lossen en wordt de steun aan mensen binnen en buiten de EU die humanitaire hulp nodig hebben opgeschroefd. De EU neemt stappen om asielzoekers die al in de EU zijn te herplaatsen, mensen in nood uit buurlanden te hervestigen en mensen die niet in aanmerking komen voor asiel terug te sturen. Zij verbetert daarnaast de grensbewaking met behulp van een nieuwe grens- en kustwacht, gaat de strijd aan met de mensensmokkelaars en biedt veilige manieren waarop mensen legaal de EU kunnen binnenkomen.

Wil je meer weten over Europa en de vluchtelingencrisis, check deze site. Daar staat het in het Nederlands helder omschreven en uitgelegd.