Klimaatvluchtelingen overspoelen de wereld

De orkaan Irma heeft ongekend huisgehouden op ons eigen eiland Sint Maarten. In Florida ligt het openbare leven plat en is de schade immens. Bangladesh staat voor het grootste deel onder water en talloze mensen zijn dakloos geworden. Waar moeten ze heen? Een nieuw begrip is geboren: de klimaatvluchteling.

Klimaatverandering leidt tot een nieuw type vluchteling. Dankzij verschillende verschijnselen van klimaatverandering, bijvoorbeeld het stijgen van de zeespiegel en de hevige stormen zoals we afgelopen week zagen op de Antillen, raken mensen ontheemd. Huizen worden verwoest en hele stukken land worden zo aangetast dat ze niet meer kunnen worden hersteld. Mensen zijn gedwongen om te vluchten en hun thuis te verlaten.

Op dit moment zijn er al aardig wat mensen die moeten vluchten als gevolg van klimaatverandering, maar volgens de VN zal dit aantal in de toekomst alleen nog maar oplopen, en waarschijnlijk zelfs verdubbelen of verdriedubbelen. Er wordt geschat dat rond het jaar 2050 driehonderd miljoen mensen gedwongen zijn te vluchten vanwege het extreme weer veroorzaakt door klimaatverandering.
Dit brengt een groot probleem met zich mee, want juridisch gezien zijn deze mensen geen officiële vluchtelingen. Volgens het VN-Vluchtelingenverdrag is klimaatverandering geen legitieme grond waarop iemand recht heeft op een vluchtelingenstatus.

Een voorbeeld van een land dat zwaar wordt aangetast door klimaatverandering en waar klimaatvluchtelingen al een feit zijn, is Bangladesh, ook wel de ground-zero van klimaatverandering genoemd. In 2009 heeft een cycloon het land overspoeld met zout water, rijst kan er niet meer groeien en vis ging er dood. Mensen vluchten naar steden in de hoop werk te vinden en een klimaatbestendig leven op te bouwen. Ook verwachten ze in Bangladesh een zeespiegelstijging van één meter, dit zal nog veel meer mensen dwingen te verhuizen. Dit voorbeeld laat zien hoe levensecht dit probleem al is.

Wat zal dit betekenen in de toekomst? Zullen er zoveel mensen moeten vluchten naar landen die niet zo heftig zijn getroffen door klimaatverandering, dat er een tweede vluchtelingencrisis zal ontstaan, of kan dit fenomeen zelf leiden tot oorlogen? Volgens klimaatwetenschapper Atiq Rahman uit Bangladesh betekent het dit: “De wereld moet begrijpen dat wat hier vandaag al gebeurt, morgen gaat gebeuren in Florida en overmorgen in Amsterdam. Het verhaal zal hetzelfde zijn, alleen de timing zal verschillen.”

Bron: Oneworld