21 mei March against Monsanto in Alkmaar

Op zaterdag 21 mei 2016 vindt wereldwijd, in 350 steden, de March against Monsanto plaats. Ook in Alkmaar lopen bezorgde burgers mee. Ze vertrekken om 14.00 uur vanaf het Canadaplein.

‘Met de mars vragen burgers aandacht van de overheid en samenleving, voor onder andere de wereldwijde aantasting van de voedselveiligheid en het ecologisch systeem door chemiegiganten als Monsanto. Tevens laten ze weten zeer bezorgd te zijn over TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de VS en Europa, waarover momenteel onderhandeld wordt. De gelekte stukken waar Greenpeace onlangs de hand op wist te leggen, versterken de zorg rondom dit verdrag alleen maar,’ aldus initiatiefnemer Jeanet Westerhof. ‘Daarnaast is er ook aandacht voor Alkmaar als fairtrade gemeente. Wat gebeurt er op dit vlak en heeft TTIP gevolgen voor fairtrade in het algemeen?’

Het programma van de mars begint om 14.00 uur met drie sprekers. Linda Vermaas, Statenlid van de Partij voor de dieren, in Noord Holland zal spreken over TTIP in relatie tot landbouw. Ans Ursem van Fairbusiness zal spreken over Fairtrade [Alkmaar] en de eventuele gevolgen die TTIP heeft op fairtrade. Rascha Wisse van De Groene Zon zal tenslotte spreken over het Monsanto Tribunaal.  Vervolgens vangt de mars aan, door het centrum van Alkmaar. De manifestatie eindigt op het Canadaplein met eten en een zadenruilbeurs.

Tijdens de mars wordt ook gevraagd de petitie Alkmaar TTIP-vrij te ondertekenen, waarmee de organisatie de gemeente wil vragen zich in navolging van veel andere steden een signaal aan de overheid te geven, dat TTIP een onwenselijk verdrag is.