Nieuw plan vluchtelingen stuit op weerstand

Bootvluchtelingen die Europa via de Middellandse Zee proberen te bereiken, moeten eerlijker over de lidstaten van de EU worden verspreid. Dat plan stuit op veel weerstand. Waarom? Dat wordt in dit NRC-artikel heel duidelijk toegelicht aan de hand van vijf vragen.