Juncker licht de staat van Europa toe

Op 12 september spreekt de voorzitter van de Europese Commissie zijn jaarlijkse State of the Union uit vanuit het Europees Parlement in Straatsburg. Om 9.00 uur zal de zitting worden geopend, waarna de voorzitter zijn speech zal houden. Na afloop zullen de verschillende politieke partijen hun reactie geven en zal er een speech worden gegeven door een afgevaardigde van Oostenrijk in het kader van het Oostenrijks voorzitterschap. De speech zal in het teken staan van de Europese verkiezingen in 2019, ingaan op de grote lopende dossiers en een bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van de Unie met 27 lidstaten. Er zullen ook enkele nieuwe voorstellen worden gepresenteerd. Junckers speech is live te volgen zijn via EbS en NPO Politiek.