Gratis Wifi voor iedereen!

In de periode 2017-2019 trekt de Europese Commissie een bedrag van 120 miljoen euro uit voor de realisatie van gratis wifi in alle Europese gemeenten. Zowel inwoners als bezoekers moeten op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, musea gebruik kunnen maken van Wifi. Dit plan heet WiFi4EU.

“Connectiviteit voor iedereen betekent dat het niet mag uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Wij stellen daarom vandaag voor om elk Europees dorp en iedere stad tegen 2020 te voorzien van vrije, draadloze internettoegang in de omgeving van de voornaamste centra van het openbare leven.
Jean-Claude JUNCKER – State of the Union, september 2016”

Met de 120 miljoen wordt de installatie van geavanceerde wifi-apparatuur op centrale locaties gefinancierd. Deze WiFi4EU-subsidies worden geografisch gespreid. De bedoeling is dat er in de periode tot en met 2020 in de hele EU minstens 6.000 lokale gemeenschappen bijkomen waar zowel inwoners als bezoekers snel draadloos online kunnen.

Lokale overheidsinstanties
De WiFi4EU-regeling is er voor openbare instanties zoals gemeenten, bibliotheken, zorgcentra, enz. De EU-subsidie dekt de kosten van de apparatuur en installatie (van de internettoegangspunten). De ontvanger van de subsidie betaalt zelf het internetabonnement en het onderhoud gedurende ten minste drie jaar. De EU moedigt lokale overheden ook aan om hun digitale diensten op het gebied van e-overheid, e-gezondheidszorg, e-toerisme enz. te promoten via een eigen app.

Subsidie aanvragen voor WiFi4EU
De subsidieregeling voor WiFi4EU-subsidie is simpel gehouden, zonder bureaucratische rompslomp: online aanvragen, betaling via vouchers en eenvoudige controles. De projecten worden behandeld volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Wie subsidie wil, moet komen met een plan om gratis wifi te brengen naar plaatsen waar dat nog niet (door de overheid of een bedrijf) wordt aangeboden.

De eerste oproep voor inschrijving wordt op 15 mei 2018 gelanceerd, meer informatie vindt u op deze site.