Lezing – De EU, geschiedenis en heden

De recente gebeurtenissen (eurocrisis, Oekraïne, asielscrisis) maken duidelijk dat, of we het leuk vinden of niet, de Europese Unie (EU) een belangrijkere rol dan ooit speelt in onze wereld. Aan de andere kant: onderzoek heeft aangetoond dat de burgers van de EU in meerderheid menen niet veel te begrijpen van wat zich in “Brussel” afspeelt.

In deze lezing wordt een introductie gegeven in de historische achtergrond van het ontstaan van de EEG/EU, en de geschiedenis van de EEG/EU zelf. Daarbij wordt duidelijk waarom is besloten tot Europese integratie en hoe de specifieke vorm daarvan tot stand is gekomen. Er wordt afgesloten met de vraag wat de EU eigenlijk is. Daarbij wordt ingegaan op een reeks van argumenten die veelvuldig te horen is in de media rond de EU.

De prijs voor deze lezing bedraagt €10,–.
Docent: dhr. M. van Nunen