Democratische innovaties

Europa beschikt over ruim 500 lokale ‘Europe Direct’-centra, die samen het gratis informatienetwerk van de Europese Commissie vormen. Ze zijn dé toegang tot de Europese Unie voor al haar inwoners en daarmee de ideale basis voor inspraak en participatie. De Nederlandse Europe Directs slaan nu de handen ineen voor een inspirerend online evenement over nieuwe vormen van democratie en burgerschap.

Op donderdag 22 april nemen wij je vanaf 20:00 uur mee op een rondreis langs vernieuwende democratische innovaties in Europa. We trappen af met de vlammende voorstelling ‘In Search of Democracy 3.0’ door theatermaker Lucas de Man van Stichting Nieuwe Helden. Aansluitend kun je online in dialoog met bekende ‘changemakers’, mensen die bezig zijn met vernieuwing, verandering en verbetering.

Aan de hand van 6 thema’s staan we gezamenlijk stil bij de basisprincipes van de Europese democratie. Hoe kunnen wij als burgers actief meebeslissen en oplossingen aanreiken? Voelen we ons voldoende vertegenwoordigd? Hoe bepalen we samen de agenda? Als we daadwerkelijk een meer rechtvaardige samenleving willen, dan moeten we durven sleutelen aan de basis. Sleutel je mee?

Met onder andere:

  • Lucas de Man (Nieuwe Helden) doet met ‘In Search of Democracy 3.0’ artistiek onderzoek naar de toekomst van de democratie.
  • Milka Yemane (Dutch Squad) zet zich in voor betere politieke representatie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.
  • Tessa Sturkenboom (Buddy to Buddy) koppelt inwoners en nieuwkomers aan elkaar om het sociaal isolement van vluchtelingen tegen te gaan.
  • Lotte Houwing (Bits of Freedom) zet zich met het initiatief ‘Reclaim your face’ in voor een Europees breed verbod op gezichtsherkenning in de publieke ruimte.
  • Bram Eidhof (bureau Common Ground) streeft voor beter burgerschapsonderwijs dat alle leerlingen toerust om vorm te geven aan de samenleving en democratie.
  • Katy Olivia van Tergouw (Stop Ecocide) zet zich in om het schaden van de aarde en ecosystemen volgens de wet te erkennen als een misdaad.

De avond is geheel gratis toegankelijk, aanmelden is verplicht.
Aanmelden via: aanmeldformulier