Burgers verrassend positief over Europa

Tussen 8 en 26 september van dit jaar werden tijdens de EP Eurobarometer maar liefst 27.474 Europese burgers geïnterviewd over hun mening over Europa en de uitkomsten zijn verrassend. De Europese Unie heeft de breedste publieke steun sinds 20 jaar. De Parlemeter 2018 van het Europees Parlement getuigt van een gefundeerd optimisme zoals uitgedrukt door een (stille) meerderheid van de burgers, die een contrasterend verhaal levert aan een populistisch geschreeuw.

De enquête richtte zich op drie hoofdthema’s:

  1. Hoe zien burgers het EU-lidmaatschap van hun land?
  2. Wat zijn hun attitudes ten aanzien van de komende Europese verkiezingen?
  3. Welke beleidsgebieden zien burgers als prioriteit – en welke Europese waarden

Al met al zijn de resultaten voor de ondersteuning van het EU-lidmaatschap de beste sinds meer dan 20 jaar.
62% van de Europeanen is van mening dat het EU-lidmaatschap van hun land een goede zaak is. Sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 en de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht in 1992 heeft deze indicator niet zo’n hoog niveau bereikt. Bovendien is 68% van de respondenten in alle 28 lidstaten van mening dat hun land baat heeft gehad bij het EU-lidmaatschap. Dit is het beste resultaat voor deze indicator sinds 1983 en is met vier procentpunten toegenomen sinds de laatste enquête in april 2018 alleen. Economische factoren, samen met de overtuiging dat de EU helpt veilige relaties met andere landen te handhaven, worden het meest genoemd wanneer wordt gevraagd naar de redenen waarom hun land heeft geprofiteerd.

Europeanen zijn ook meer tevreden over de manier waarop democratie werkt in de EU en in hun land.
Dit resultaat komt samen met een versterkt standpunt van de respondenten dat hun stem telt in de EU. Tegelijkertijd vindt de helft van de respondenten dat dingen in de EU de verkeerde kant opgaan.

Als we kijken naar de problemen rondom de komende Europese verkiezingen, toont de Parlemeter een algemeen toegenomen bewustzijn over de volgende stemming, terwijl hij de aanzienlijke diversiteit van prioriteiten in de EU-lidstaten laat zien.
41% van de Europeanen weet wanneer de verkiezingen in mei 2019 worden gehouden, dat is een stijging van negen punten ten opzichte van een vergelijkbare enquête zes maanden geleden. Maar 44% kon nog steeds niet zeggen wanneer de verkiezingen zullen plaatsvinden. Met 51% van de burgers die aangeven geïnteresseerd te zijn in de verkiezingen, zijn de campagneprioriteiten van burgers geëvolueerd in de afgelopen zes maanden. Immigratie staat nu bovenaan de agenda (50%) gevolgd door economie (47%) en jeugdwerkloosheid (47%), terwijl terrorismebestrijding met 44% naar de vierde plaats gaat.

3,5 miljoen Europeanen in abonnementen-valkuil

In Europa zijn in de afgelopen drie jaar ongeveer 3,5 miljoen mensen slachtoffer geworden van aanbieders van ongewenste abonnementen. Van hen betaalt een op de vijf een aanmaning van dergelijke bedrijven, ook al hebben ze nooit een bestelling geplaatst. Gemiddeld zijn Europeanen 115,70 euro kwijt aan dit soort abonnementen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Sifo Kantar, dat in opdracht van het Zweeds Europees Consumenten Centrum (ECC) en de Zweedse Consumentenautoriteit is uitgevoerd in Zweden, Noorwegen, Finland, Nederland, België en Oostenrijk. Deze landen hebben het grootste aantal problemen gemeld met ongewenste online aanbiedingen van abonnementen binnen het ECC Netwerk.

De meeste slachtoffers gaan in op aanbiedingen van goedkope producten, die naderhand blijken te leiden tot dure abonnementen. Het onderzoek laat zien dat Europese consumenten zich weinig tot niet bewust zijn van hun rechten wanneer ze in dergelijke hinderlagen lopen.
Meer dan de helft (51%) van de mensen weet niet dat ze hun bank of creditcardaanbieder kunnen benaderen met een terugbetalingsverzoek wanneer de verkoper weigert terug te betalen. In die gevallen waarin de consument wel van het bestaan van een soortgelijke procedure af weet, besluit slechts 11 procent van de consumenten deze route te volgen.

Het onderzoek laat diverse verschillen zien tussen landen, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. In België en Nederland zijn jongeren oververtegenwoordigd onder de slachtoffers van ongewenste abonnementen. Zij klikken meestal op een ‘te mooi om waar te zijn’- aanbieding op het internet of via social media. In Zweden zijn juist ouderen oververtegenwoordigd.

Mannen blijken hun consumentenrechten beter te kennen dan vrouwen: 18 tegen 13 procent. Mannen trappen vaker in abonnementsvalkuilen bij producten als tablets, mobiele telefoons, antivirus producten en computerdiensten. Vrouwen worden vooral slachtoffer als ze dieet- of schoonheidsproducten bestellen. Mannen hebben de afgelopen drie jaar gemiddeld 147 euro uitgegeven door te klikken op deze links, vrouwen gemiddeld 74 euro.

“Meer consumenten zouden de moed moeten hebben om voor zichzelf op te komen wanneer zij niets hebben besteld en ongewenste abonnementen in de schoenen geschoven krijgen. Zij zouden hiertegen moeten protesteren in plaats van te betalen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat we nog steeds veel te doen hebben wanneer het aankomt op het verstrekken van cruciale informatie aan consumenten,” zegt directeur Eva Calvelo Muiño van het ECC in Nederland .