Onderwijsvernieuwing onder de loep

Vanaf 17 september organiseert Bibliotheek Kennemerwaard in samenwerking met Europe Direct en NEIOS een viertal zondagmiddagen rondom Europese onderwerpen. Een van de mede-organisatoren is schrijver en onderwijsman Henk Oonk. Oonk werkte zijn hele werkzame leven in en voor het onderwijs. Aanvankelijk als leraar op de basisschool en het middelbaar beroepsonderwijs en vanaf 1975 als directeur van het Centrum voor de Europese Vorming in het Nederlandse onderwijs, later omgevormd tot Europees Platform. In december 2016 bracht Oonk een boek uit, waarin hij de onderwijsvernieuwing onder de loep neemt. Dit boek is vanaf heden bij Bibliotheek Kennemerwaard te leen, maar ook bij diverse andere bibliotheken in het land.

Onderwijzen en leren in de 21e eeuw

De klassiek-moderne school – Onderwijzen en leren in de 21e eeuw is geschreven voor leraren en schoolleiders van alle typen onderwijs, onderwijsbestuurders en experts, maar ook voor ouders van schoolgaande kinderen die inzicht kunnen krijgen in onderwijsproblemen waar zij mee worstelen. De kritische opmerkingen over de onderwijsvernieuwing in het algemeen en over het competentiegerichte onderwijs en het nieuwe leren in het bijzonder, concentreren zich volgens Oonk op drie aspecten.Ten eerste de overdreven aandacht voor de zelfontplooiing van de leerlingen, ten tweede de rol van begeleider en coach die de leraar in deze opvatting moet spelen en ten derde het negeren van het belang van de leerstof.
Deze en andere kritische opmerkingen worden gevoed door resultaten van wetenschappelijk onderzoek en via verschillende invalshoeken en commentaren vanuit kranten en tijdschriften toegelicht.

Goed onderwijsdient twee belangen

In het boek wordt een heel andere onderwijsopvatting naar voren gebracht. Goed onderwijs dient twee belangen: het belang van de nieuwe generatie van opgroeiende jongeren aan de ene kant en aan de andere kant dat van de cultuur van de samenleving, die via onderwijs wordt gecontinueerd en waar nodig vernieuwd. Een goede leraar inspireert de leerlingen, brengt ze verder en stimuleert de zelfwerkzaamheid en geeft ook goede instructies. De betekenis van interessante leerstof wordt via allerlei aansprekende voorbeelden toegelicht.

Verder kan de lezer genieten van bijdragen van leraren en schoolleiders. Daaronder ook Paul Scheffer, die spreekt over het vitale Europa dat we opnieuw onder woorden moeten brengen, ook in het onderwijs. Voorbeelden worden uitgewerkt bij moderne inhouden aan de hand van Europese en internationale oriëntatie (EIO). Wolter Blankert sluit het geheel af met een prikkelende beschouwing onder de titel: ‘Onbegrensd maakt onbemind’.

 

Gezocht: jonge mensen met het hart op de goede plek!

Veel jonge mensen willen als vrijwilliger voor een goed doel werken of op een aparte manier beroepservaring op te doen, maar waar vind je de juiste plek? Het Europees Solidariteitskorps biedt jongeren de kans om ervaring van onschatbare waarde op te doen, hun vaardigheden te ontwikkelen en een bijdrage aan de samenleving te leveren. Voor jongeren die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk of een beroepservaring is het Korps een uitgelezen kans om een (internationale) vrijwilligersplek te bemachtigen mét een vergoeding!

Dit programma combineert twee onderdelen:

  • het vrijwilligersonderdeel biedt jongeren, middels een toelage, de gelegenheid om voltijds vrijwilligerswerk van twee tot twaalf maanden te doen;
  • het beroepsmatige onderdeel biedt jongeren de mogelijkheid van een baan, een stageplaats of een leerplekervaring in een breed scala aan sectoren die actief zijn in solidariteitsactiviteiten en behoefte hebben aan sterk gemotiveerde en sociaal ingestelde jongeren.

Maar wat doe je dan?
Via het Europees Solidariteitskorps kun je deelnemen projecten van uiteenlopende aard in bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg, sociale en arbeidsmarktintegratie, de ontvangst en de integratie van migranten en vluchtelingen, milieubescherming en preventie van natuurrampen etc.

Voor deelnemers aan een vrijwilligersplaats binnen het Europees Solidariteitskorps worden normaliter onderdak, voeding, de reis, verzekeringen en zakgeld gedekt. Voor stage- en opleidingsplaatsen binnen het Europees Solidariteitskorps worden normaliter reiskosten en een dagvergoeding betaald. Deelnemers aan een beroepsplaats binnen het Europees Solidariteitskorps krijgen altijd een arbeidsovereenkomst en loon overeenkomstig de lokale wetten, regels en collectieve overeenkomsten. Alle deelnemers ontvangen een certificaat met de acties die zij via het Europees Solidariteitskorps hebben uitgevoerd.

Inschrijven
Het Europees Solidariteitskorps wordt geleidelijk opgezet. Het registratiesysteem is op 7 december 2016 geopend voor geïnteresseerde jongeren. Het registratie-instrument zal spoedig beschikbaar worden gesteld voor organisaties, die dan in de database van het Europees Solidariteitskorps naar geschikte kandidaten onder de geregistreerde jongeren kunnen zoeken.

Op deze site vind je meer informatie en kun je je aanmelden!

Bezoek aan AZC indrukwekkend

26 leerlingen van CSG Jan Arentsz namen deel aan een project van Bibliotheek Kennemerwaard en Europe Direct waarbij zij o.a. het AZC in Heerhugowaard bezochten. De organiserende docenten en medewerkers van bieb en EDIC waren heel enthousiast, maar hoe ervoeren de leerlingen het zelf? Mandy Bontekoe, Ilse Hofstee en Imane ben Mohamed schreven een verslag over hun belevenissen:

Wat hebben wij gedaan?
Donderdag 2 juni, vrijdag 3 juni en donderdag 9 juni hebben wij 3 O&O (onderzoek en ontwikkeling) dagen gehad op school. We konden hiervoor kiezen uit verschillende onderwerpen. Wij kozen voor het AZC (asielzoekerscentrum), omdat wij hierin geïnteresseerd zijn en meer wilden weten, ook wilden we ons steentje bijdragen.

Op donderdag 2 juni kregen wij onze opdracht te horen: we moeten iets bedenken waarmee we de vluchtelingen in contact kunnen brengen met de plaatselijke Bibliotheek. Dit met het doel om de vluchtelingen meer te kunnen bieden en ook om de vluchtelingen meer in contact te laten komen met de lokale Nederlandse bevolking.

Om inzicht te krijgen in huidige situatie zijn we naar de Bibliotheek in Alkmaar geweest en naar het AZC in Heerhugowaard. In het AZC zijn wij erachter gekomen dat de vluchtelingen vooral opzoek zijn naar contact en begrip, daarom willen ze ook heel graag de Nederlandse taal leren. De situatie is heel verdrietig en de mensen vervelen zich de hele dag. Vooral in de leeftijdsgroep 18+, omdat zij geen leerplicht meer hebben. Samen met de bibliotheek moesten wij hier een oplossing voor proberen te vinden. Elk groepje heeft een andere, eventuele, oplossing gevonden en dit ook gepresenteerd in de Bibliotheek bij De Mare. De jury heeft besloten dat het buddy-to-buddy plan het meest goede en haalbare idee is.

Hoe hebben wij het ervaren?
Wij zijn er het er allemaal over eens dat we het heel bijzonder vonden dat wij als groep, vanuit school, een kijkje mochten nemen in het AZC in Heerhugowaard. De mensen stonden open voor ons, stonden ons te woord en lieten zelfs hun leefplek, kamertje en spullen zien. In het AZC kijk je, je ogen uit, zo indrukwekkend, zo anders dan verwacht. Overal op het nieuws horen we over de vluchtelingen, de verschrikkelijke overtocht, de problemen die er zijn, enzovoort. Ook horen we dat veel mensen een nare kijk hebben op vluchtelingen of de vluchtelingen niet accepteren. Veel mensen weten niet hoe de vluchtelingen leven, dus hebben ze te snel een oordeel.

Wij zijn in het AZC geweest, hebben alles gezien en wij zijn het er over eens dat de vluchtelingen in het AZC super aardig zijn, hun verhaal willen vertellen en contact met de Nederlandse bevolking heel erg belangrijk vinden. Voor ons werd duidelijk dat de vluchtelingen vooral opzoek zijn naar communicatie en een oplossing voor de verveling. Maar ze hebben hun belangrijkste waarde al behaald, ze zijn veilig. De hoofdwaarde is hierdoor ook niet een mooiere leefplek, meer geld of dure spullen. De hoofdwaarde van de vluchtelingen die wij gesproken hebben, is contact.

De manier waarop we zelfstandig te werk konden gegaan, vonden we ook erg leuk. Je krijgt de kans om zelf in je groepje een probleem uit  te pluizen en hier een creatieve, maar ook haalbare oplossing op te vinden. Dit soort onderwijs gaat al wat meer richting het HBO, daarom was het ook een leuke en handige ervaring.

Het waren 3 leerzame, indrukwekkende, leuke en vooral interessante dagen!

Week van Europa op Jan Arentsz

In het kader van de Week van Europa bezochten leerlingen van VWO-2 van het CSG Jan Arentsz op 16 en 17 maart j.l. de steden Ieper en Lille. Deze tweedaagse excursie stond in het teken van de Franse taal (Lille) en de Eerste Wereldoorlog (Ieper). De excursie was onderdeel van het Europa (ELOS)-project, waarbij leerlingen meer kennis krijgen over de werking van de Europese Unie. De leerlingen hebben daarbij zelf een fictieve politieke partij opgericht, waarbij ze zich voor- of tegen Europa moesten uitspreken en vooral aan moesten geven wat hun standpunten waren. De uitkomsten werden verwerkt in partijkranten en leerling Kas Bekker maakte een filmpje over het indrukwekkende bezoek aan Ieper en Lille.

 

foto partijkrant foto partijkrant2

 

Leerlingen maken filmpjes

Leerlingen van het Murmelliusgymnasium in Alkmaar kregen op uitnodiging van Europe Direct Noord-Holland Noord een driedaagse workshop filmmaken in het MediaLab van Bibliotheek Kennemerwaard. Ze deden onderzoek, filmden, presenteerden, schreven scripts, monteerden en kozen de Europese onderwerpen allemaal zelf. Het resultaat zijn informatieve filmpjes, waarin de leerlingen een debuut als presentator/interviewer en expert maken. Een groot succes!

De filmpjes werden gemaakt door Sophia Elderson, Jesse Geels, Esther van Dijk, Douwe, Thomas García Bijvoet, Sander Doodeman, Rebecca van de Brand, Djoeke Leguijt,

Zoek je een zomerbaan in Europa?

Zoek je een uitdagende baan in de zomer? En ben je ouder dan 18 jaar? Denk dan eens aan een (vakantie)baan in Europa! Werken in het buitenland staat goed op uw cv en u maakt kennis met andere mensen en culturen.

In de Zomerbanen vacturekrant 2015 van EURES vind je vacatures voor de periode van maart tot begin oktober 2015. Zoals bijvoorbeeld:

•Entertainment: zoals medewerker animatie- of recreatieteam
•Horeca: zoals ober/serveerster, kamermeisje, keukenhulp en barmedewerker
•Land- en tuinbouw: zoals medewerkers fruitpluk
•Toerisme: zoals receptionist, nachtportier, onderhoudsmedewerker en gids

Over EURES

UWV is partner in EURES, een samenwerkingsverband tussen de Europese Commissie (EC) en de arbeidsvoorzieningsorganisaties binnen de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Onder werk.nl/eures vindt u informatie over woon- en werkomstandigheden in de EER landen.

Woordenwedstrijd voor scholen

scholenwedstrijdIn maart 2015 worden leerlingen van tweetalige of drietalige scholen uit heel Europa uitgenodigd om het mooiste of interessantste woord in hun eigen taal te presenteren. Dit is een uitstekende gelegenheid voor tweetalige scholen om hun taal en cultuur te delen met medeleerlingen in Europese regio’s met een minderheidstaal. De wedstrijd wordt georganiseerd via het beveiligde sociale platform www.myschoolsnetwork.com. Deelnemende scholen krijgen een account en leerlingprofielen. Deze leerlingen kunnen dan aan hun inzending werken en die uploaden en met de online meertalige gemeenschap delen.

Een korte beschrijving van de wedstrijd:
“Wat is het leukste, interessantste of mooiste woord in jouw (minderheids)taal? Geef een beschrijving in je eigen taal met een Engelse toelichting. Maak een foto, tekening of film voor YouTube om de betekenis en impact van het woord duidelijk te maken. Leg uit waarom dat woord interessant is en waarom je het het leukst vindt. Wees creatief! Upload het woord en de tekening of film op MySchoolsNetwork.”

Prijzen en online verkiezingen

Er zijn mooie prijzen voor dit evenement, dat door de Europese Commissie wordt ondersteund, beschikbaar gesteld. Een jury van deskundigen zal de beste drie inzendingen selecteren. Er is ook een prijs op basis van een online verkiezing door de leerlingen zelf.

De prijzen worden op 15 april 2015 uitgereikt in de NHL university of applied sciences in Ljouwert/Leeuwarden. Als de eerste prijs naar een ander land gaat, wordt die via een Skype-uitzending uitgereikt en opgestuurd.

Start wedstrijd: 1 maart 2015
Uiterste termijn om in te dienen: 28 maart 2015
Uiterste termijn om te stemmen: 2 april 2015
Prijsuitreiking: 15 april 2015