Onbevangen in gesprek met je vooroordeel

Don’t judge a book by it’s cover. Iemands uiterlijk, gedrag of houding is maar een klein stukje van het verhaal. Pas als je werkelijk met iemand in gesprek gaat, kom je dichter tot elkaar. Daarom organiseert Europe Direct, in samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard, Art.1 Bureau voor Discriminatiezaken, Stichting de Hoofdzaak, Gemeente Alkmaar en Stichting Present Alkmaar een bijzonder evenement op 16 december 2017: the Human Library Alkmaar.

Tijdens The Human Library Alkmaar gaan bezoekers van de bibliotheek in gesprek met ‘levende’ boeken, dat zijn interessante mensen die je in het dagelijks leven niet snel spreekt. Deze boeken hebben bijzondere (levens)verhalen waarin discriminatie, uitsluiting, stereotypering en vooroordelen een belangrijke rol spelen. Het publiek kan één op één in gesprek met o.a. een (ex)gedetineerde, een Syrische vluchteling, een vrouw met autisme, een alleenstaande moeder, een lid van de Black Archives, een journalistieke vluchtelinge, een blinde dame en nog vele anderen. De 20 levende boeken zijn allen bereid om een kijkje in hun leven en ervaringen te geven.

Human Library Alkmaar
The Human Library vindt plaats in de bibliotheek in Alkmaar. De opening wordt om 13.00 uur verricht door burgemeester Bruinooge en de Hoornse cabaretier Stef Pits. De toegang is gratis. Meer informatie over het evenement is te vinden op www.facebook.com/HumanLibraryAlkmaar.

 Deense oorsprong
De Human Library is een beproefd concept van Deense oorsprong, dat mensen met elkaar in contact brengt om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Net als in een gewone bibliotheek waar boeken toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library bezoekers ook de mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan.

Join us: Lodewijk Asscher in gesprek met jongeren

Echte participatie van jongeren in de Europese politiek. Gratis reizen binnen Europa voor alle jongeren. Een gezamenlijke aanpak van jeugdwerkloosheid. Of meer lokale productie zodat producten korter en duurzamer vervoerd worden. Allemaal wensen van jongeren over Europa. Hoe ziet jouw ideale Europa eruit? Wat is jouw Europese droom?

Lodewijk Asscher (PvdA), Linda Hakeboom (BNNVARA) en jongeren uit verschillende Europese landen gaan hierover met elkaar en met jou in gesprek! Luister naar inspirerende columns van o.a. Tomas Vanheste (De Correspondent) of pitch jouw eigen Europese droom. Aan het eind van de avond gaan de voetjes van de vloer op de muziek van de Daan Quittner Band.

Met:
Lodewijk Asscher, politiek leider PvdA
Linda Hakeboom, presentatrice BNNVARA
Tomas Vanheste, journalist De Correspondent
Coco Peet, Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken
Theodore Douloumpekis, Griekse activist
Maryna Tereshchuk, Oekraïense jongere
Daan Quittner Band
En vele anderen…

Gratis toegang, wel even aanmelden via http://bit.ly/DroomEU

Locatie:        Desmet Studio’s, Plantage Middenlaan 4a, Amsterdam
Datum:         maandag 20 november
Tijd:               19.30-21.30, deuren open om 19.00, na afloop borrel met livemuziek van de Daan Quittner Band

Eerste film- en mediafestival in Alkmaar

In de toekomst zullen websites, programma’s, films, kranten steeds meer worden afgestemd op onze eigen emoties. Zo weet Facebook weet nu al veel van je, maar door gezichtsherkenning misschien straks nog beter of je blij of down bent, of via je smartwatch welke aandoening je hebt.

Daarnaast zullen we door virtual en augmented reality steeds makkelijker in een andere wereld kunnen stappen, die zelfs manipuleren. Dan kijk en lees je geen nieuws of films meer, maar bevind je je er middenin en heb je er invloed op – inclusief geur, temperatuur, aanraking. Andere partijen dan de filmmaatschappijen, omroepen en uitgevers zullen film en media gaan maken – misschien wel voornamelijk wij zelf.

Enerzijds geweldige ontwikkelingen die film en media nog leuker maken. Maar het heeft ook effect op onze privacy, op hoe we media en film creëren en bekijken. Wat is nog echt? Nu al is het onderscheiden van echt en nep steeds moeilijker. En willen we dat iedereen alles over ons weet? We halen onze schouders op, maar het kan grote gevolgen hebben.

Op #FMF, het eerste film- en mediafestival van Alkmaar, kunnen bezoekers van alle leeftijden experimenteren met en kijken/luisteren naar de nieuwste vormen van film en media. Door middel van een uitgebreid en ambitieus programma met video art, virtual en augmented reality, interactieve installaties, workshops, masterclasses en speelfilms. #FMF wordt georganiseerd door Filmhuis Alkmaar, Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard en wordt verder mogelijk gemaakt door Triple, Europe Direct Noord-Holland Noord, Het Nieuwe Warenhuis, Gemeente Alkmaar en het Victoriefonds.

Datum: vrijdag 24 november (20.00-23.00) en zaterdag 25 november 2017 (12.00-00.00)

Locatie: Filmhuis Alkmaar, Pettemerstraat 3 in Alkmaar

Volg #FMF op Facebook of op http://www.fmfalkmaar.nlvoor updates over het programma, voor tickets en aanmelden voor workshops, masterclasses en films.

Terugblik Europa Actueel: Brexit

Europese onderwerpen op begrijpelijke manier over het voetlicht brengen. Dat is de doelstelling van Europa Actueel, een serie van vier lezingen over Europese actualiteiten. Na de goed bezochte algemene Europa-lezing op 17 september jongstleden, was het op zondag 1 oktober de beurt aan drs. Liane Vissers van ‘t Hof. Zij belichtte voor, wederom een volle zaal, de situatie rondom Brexit. De zaal luisterde geboeid toe en er ontstond een levendige discussie. Op 29 september staat de volgende Europa Actueel op het programma. Dan zal drs. Gerhard Akkerman Duurzaamheid en Veiligheid onder de loep nemen. Reserveren en meer informatie: Bibliotheek Kennemerwaard

 

State of the Union 2017: de wind in onze zeilen vangen

“Europa heeft de wind weer in de zeilen. Maar dat brengt ons nergens als we die wind niet vangen. (…) We moeten de koers uitzetten voor de toekomst. Om het met Mark Twain te zeggen: over twintig jaar zul je meer teleurgesteld zijn over de dingen die je niet hebt gedaan dan over de dingen die je wel hebt gedaan. Dit is het moment om te bouwen aan een meer verenigd, sterker en democratischer Europa voor 2025.” Aan het woord is Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, die op 13 september jongstleden zijn Staat van de Unie 2017 uitsprak.

Elk jaar in september houdt de voorzitter van de Europese Commissie zijn Staat van de Unie voor het Europees Parlement. Hij bespreekt de verwezenlijkingen van het voorbije jaar en presenteert de prioriteiten voor het komende jaar. De voorzitter legt ook uit hoe de Commissie de dringendste problemen zal aanpakken waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. Na de toespraak volgt een plenair debat. Dat is het begin van een dialoog met Europees Parlement en de Raad over het werkprogramma van de Commissie voor het volgende jaar.

Bovendien hebben voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans vandaag een intentieverklaring naar de voorzitter van het Europees Parlement en het voorzitterschap van de Raad gestuurd met een gedetailleerd overzicht van de maatregelen die de Commissie tot het einde van volgend jaar denkt te nemen in de vorm van wetgeving en andere initiatieven. Daarin is specifiek voorzien in het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie van 2010.

Meer informatie is hier te vinden.

Prioriteiten

Hij presenteerde aan de leden van het Europees Parlement in zijn prioriteiten voor het komende jaar en gaf hij zijn visie op de mogelijke evolutie van de Europese Unie tot 2025 (zie toespraak). Hij presenteerde ook een routekaart voor een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie (zie factsheet routekaart).

Initiatieven

De toespraak van voorzitter Juncker in het Europees Parlement ging gepaard met de vaststelling van concrete initiatieven door de Europese Commissie op het vlak van handel, screening van investeringen, cyberveiligheid, industrie, data en democratie, waardoor onmiddellijk de daad bij het woord wordt gevoegd.

Ook werden enkele factsheets gepresenteerd waarin sommige kernelementen in de toespraak van de voorzitter nader worden toegelicht.

Kernboodschappen in de Staat van de Unie 2017

De wind in onze zeilen
Tien jaar nadat de crisis toesloeg, zien we eindelijk dat Europa’s economie herstelt. En daardoor, ons vertrouwen. De leiders van onze 27 lidstaten, het Parlement en de Commissie geven de Unie haar Europese dimensie terug. Samen geven we de Unie haar unie terug.

De koers aanhouden
Als we naar de toekomst kijken, mogen we ons niet uit koers laten slaan. (…) We moeten afwerken wat we in Bratislava zijn begonnen.

Handel
Partners van over de hele wereld gaan in de rij staan om handelsovereenkomsten met ons te sluiten. (…) Vandaag stellen wij voor om handelsonderhandelingen te openen met Australië en Nieuw-Zeeland.

Eens en voor altijd: wij zijn geen naïeve vrijhandelaars. Europa moet altijd zijn strategische belangen verdedigen. Daarom stellen wij vandaag een nieuw EU-kader voor het screenen van investeringen voor.

Industrie
Ik ben trots op onze auto-industrie. Maar ik ben geschokt als consumenten bewust en opzettelijk worden misleid. Ik doe een oproep tot de auto-industrie om open kaart te spelen en het goed te maken.”

De nieuwe strategie voor het industriebeleid die we vandaag presenteren, zal onze industrie helpen om wereldleider te blijven of te worden op het gebied van innovatie, digitalisering en het koolstofvrij maken van de economie.

Strijd tegen de klimaatverandering
De Verenigde Staten hebben die ambitie niet langer, maar Europa zal ervoor zorgen dat onze planeet weer geweldig wordt. Het is erfgoed dat door de hele mensheid wordt gedeeld.

Cyberveiligheid
Cyberaanvallen kunnen gevaarlijker zijn voor de stabiliteit van democratieën en economieën dan geweren en tanks. (…) De Commissie komt vandaag met nieuwe instrumenten, waaronder een Europees agentschap voor cyberveiligheid, om ons te beschermen tegen dergelijke aanvallen.

Migratie
Europa is een continent van solidariteit waar degenen die vluchten voor vervolging een toevluchtsoord vinden, en dat moet zo blijven.

We hebben gemeenschappelijke grenzen maar we mogen de lidstaten die direct aan de buitengrenzen liggen, niet aan hun lot overlaten bij het beschermen daarvan. Gemeenschappelijke grenzen en gezamenlijke bescherming moeten hand in hand gaan.

Als ik het over migratie heb, moet ik allereerst mijn grote dank betuigen aan de Italianen voor hun onvermoeibare en nobele inspanningen. (…) Italië redt de eer van Europa in het Middellandse Zeegebied.

Europees Solidariteitskorps (zie factsheet)
Ik ben erg trots op de Europese jongeren (…) die deel uitmaken van het nieuwe Europese Solidariteitskorps. Zij brengen solidariteit in Europa tot leven.

Afrika (zie factsheet)
We moeten ook solidair zijn met Afrika. Afrika is een prachtig continent met een jonge bevolking, de wieg van de mensheid. Met de 2,7 miljard euro van het trustfonds EU–Afrika creëren we werkgelegenheid op het hele continent.

De zeilen hijsen
Het is nu tijd om de eerste conclusies trekken uit het debat [over de toekomst van Europa]. Om van bezinning over te gaan tot actie. Van debat tot besluit. Vandaag wil ik u mijn visie geven: mijn eigen ‘scenario zes’, zogezegd.

Europa is voor mij meer dan alleen maar een eengemaakte markt. Meer dan geld, meer dan de euro. Het ging altijd over waarden.

Van oost tot west
Europa strekt zich uit van Vigo tot Varna. Van Spanje tot Bulgarije. Van oost tot west: Europa moet met beide longen ademen. Anders komt ons continent in ademnood.”

Detachering van werknemers (zie factsheet)
In een Unie van gelijken horen er geen tweederangswerknemers te zijn. Werknemers moeten voor hetzelfde werk op dezelfde plek hetzelfde loon krijgen.

Een Europese arbeidsautoriteit (zie factsheet)
Het lijkt absurd dat we wel een Bankautoriteit hebben die toezicht houdt op de normen voor het bankwezen, maar geen gemeenschappelijke Arbeidsautoriteit die toeziet op eerlijkheid in onze eengemaakte markt. Wij zullen die autoriteit oprichten.

Voedsel van uiteenlopende kwaliteit (zie factsheet)
In een Unie van gelijken horen er geen tweederangsconsumenten te zijn. Ik aanvaard niet dat er aan de mensen in sommige delen van Europa levensmiddelen worden verkocht van mindere kwaliteit dan in andere landen (…) Slowaken verdienen niet dat hun vissticks minder vis bevatten, Hongaren dat hun maaltijd minder vlees bevat, of Tsjechen dat hun chocolade een lager cacaogehalte heeft.

Rechtsstaat
In Europa zijn de strijdkrachten vervangen door de kracht van het recht. (…) De rechtsstaat is in de Europese Unie geen optie. Het is een noodzaak.

De uitspraken van het Hof moeten door iedereen worden gerespecteerd. Die uitspraken ondermijnen, of de onafhankelijkheid van de nationale rechters ondermijnen, komt erop neer dat we de burgers hun grondrechten afnemen.

Schengengebied
Als we onze externe grenzen beter willen beschermen, dan moeten we het Schengengebied onmiddellijk openstellen voor Bulgarije en Roemenië. We moeten Kroatië een volwaardige Schengenlidstaat laten worden zodra het aan alle criteria voldoet.

Eurozone (zie factsheet)
Als we willen dat de euro ons continent verenigt en niet verdeelt, moet hij meer zijn dan de munt van een selecte groep landen. Het is de bedoeling dat de euro de munteenheid wordt van de hele Europese Unie.”

Uitbreiding
We moeten de landen van de westelijke Balkan een geloofwaardig toetredingsperspectief blijven bieden. (…) Het is duidelijk dat er tijdens dit mandaat geen uitbreiding meer komt. (…) Maar daarna zal de Europese Unie meer dan 27 landen tellen.

Turkije: “Turkije heeft zich gedurende enige tijd met reuzenschreden van de Europese Unie verwijderd.

“Journalisten horen op redacties, niet in gevangenissen. Zij horen thuis daar waar vrijheid van meningsuiting heerst.

Tegen de machtshebbers in Turkije zeg ik: laat onze journalisten vrij.”

Stemming met gekwalificeerde meerderheid voor belastingen
Ik ben een groot voorstander van stemming met gekwalificeerde meerderheid voor besluiten over de gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, over de btw, over eerlijke belastingen voor de digitale industrie en de belasting op financiële transacties.

Europees minister van Economische Zaken en Financiën (zie factsheet)
We hebben een Europese minister van Economische Zaken en Financiën nodig: een Europese minister die de structurele hervormingen in onze lidstaten bevordert en ondersteunt.”

We hebben geen parallelle structuren nodig. (…) Het parlement van de eurozone is het Europees Parlement.”

De strijd tegen terrorisme
Ik pleit vurig voor een Europese inlichtingeneenheid die ervoor zorgt dat gegevens over terroristen en buitenlandse strijders automatisch worden gedeeld tussen de inlichtingendiensten en met de politie.

Een sterkere speler op het wereldtoneel
Ik wil dat de lidstaten bekijken welke besluiten op het gebied van buitenlands beleid met gekwalificeerde meerderheid in plaats van met eenparigheid kunnen worden genomen. Dat is reeds voorzien in het Verdrag.

Betere regelgeving (zie factsheet)
We moeten ons niet bemoeien met het dagdagelijkse leven van de Europese burgers. (…) We moeten niet met een stroom nieuwe initiateven aankomen of onze bevoegdheden blijven uitbreiden. We moeten bevoegdheden teruggeven aan de lidstaten waar dat zinvol is.”

Ik zal vanaf deze maand een taskforce subsidiariteit en evenredigheid oprichten om alle beleidsterreinen kritisch door te lichten en ervoor te zorgen dat we alleen optreden wanneer de EU meerwaarde biedt.

Institutionele hervorming
Europa zou beter functioneren als de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad één persoon zou zijn. (…) Europa zou beter te begrijpen zijn met één kapitein aan het roer. (…) Eén enkele voorzitter zou een betere afspiegeling zijn van de werkelijke aard van de Europese Unie: een unie van staten en een unie van burgers.

“Als je de Europese democratie sterker wilt maken, kun je het democratisch proces, waarbij prominente kandidaten of ‘Spitzenkandidaten’ ontstaan, niet teugdraaien.”

Routekaart
Onze toekomst kan geen scenario blijven. (…) We moeten vandaag voorbereidingen treffen voor de Unie van morgen.

Op 30 maart 2019 zullen we een Unie van 27 lidstaten zijn. Ik stel voor dat we ons goed op dat moment voorbereiden, met de 27 lidstaten en binnen de EU-instellingen.

Ik hoop dat op 30 maart 2019 voor de Europeanen een Unie zal ontstaan waarin wij allen onze gemeenschappelijke waarden verdedigen. Waarin alle lidstaten de rechtsstaat ten volle eerbiedigen. (…) Waarin we de fundamenten van de Economische en Monetaire Unie hebben verstevigd zodat we onze eenheidsmunt in goede en kwade tijden kunnen verdedigen, zonder om hulp van buitenaf te vragen. (…) Waarin één voorzitter, die is verkozen na een democratische, Europese verkiezingscampagne, de werkzaamheden van de Commissie en van de Europese Raad leidt.

De reparatie van het dak is begonnen. Maar nu moet het werk af, zolang de zon nog schijnt. (…) Dus: de trossen los, de haven uit, en de wind in onze zeilen vangen.

 

Eerste Europa Actueel groot succes

Europa is om de haverklap in het nieuws en niet altijd met positieve berichten. De kritiek op het samenwerkingsverband is groot, maar is dat altijd terecht? Onbekend maakt duidelijk onbemind en dat is de reden dat Europe Direct Noord-Holland Noord, Bibliotheek Kennemerwaard en het Netwerk Europese en internationale oriëntatie in onderwijs en samenleving (Neios) vier zondagmiddagen rondom ‘Europa’ organiseren.

Op  zondag 17 september beet de Alkmaarse drs. Natasja Nikolic het spits af met de lezing over Europa in ons dagelijks leven. Henk Oonk van Neios verzorgde de introductie en maar liefst 60 geïnteresseerden bezochten de gratis informatiemiddag. Er ontstond een levendige discussie naar aanleiding van de informatie die Natasja verstrekte. Op 1 oktober staat de volgende editie voor Europa Actueel gepland. Dan vertelt drs. Liane Vissers van ’t Hof meer over de stand van zaken rondom Brexit en de gevolgen voor Nederland en Noord-Holland. De toegang is gratis. Vooraf reserveren is wel gewenst. Dat is mogelijk via deze site.

Fotowedstrijd ‘Europa in mijn regio’

De Europese vlag wappert op heel wat meer plekjes dan je eigenlijk zou verwachten. En soms rijd je zomaar langs een bordje waarop staat dat een gebouw, locatie of project tot stand is gekomen met hulp van de Europese Commissie. Kom je dit tegen? Maak er een creatieve foto van en win via de Facebookfotowedstrijd een tweedaags tripje naar Brussel!

Hoe doe je mee? Upload voor 27 augustus 2017 maximaal drie foto’s van Europa in jouw regio op deze pagina van de Europese Commissie en scoor vanaf 1 september zoveel mogelijk stemmen. Naast de publieksstemmen, kiest ook een vakjury een winnaar.

Veel succes!

In een wereld vol fake news: online privacy voor journalisten!

‘Fake news’, hoort het om de haverklap uit de mond van de Amerikaanse president Trump komen. Met zijn tweets zorgde hij, sinds hij aan het roer kwam, voor een ongekend wantrouwen tussen politici en media. Maar dat niet alleen. Hij beschuldigde zijn voorganger Barack Obama ervan hem afgeluisterd te hebben, strooide met uitspraken dat hij juist weer voormalig FBI-directeur Comey zou hebben getapet, de emails van presidentskandidaat Hillary Clinton werden gehackt en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De Europese Commissie vindt digitale privacy bijzonder belangrijk. Iedere burger en elk bedrijf of instelling moet zich veilig over het wereldwijde web kunnen begeven. Dat dat niet meer zo vanzelfsprekend is, blijkt wel uit de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

De website VPN Mentor stelt zich tot doel gebruikers het betrouwbaarste en eerlijkste advies over web anonimiteit te geven. De Israëlische Michael Daganis plaatste een bijzonder interessant ebook op de site. Oorspronkelijk bedoeld om journalisten te informeren over de manieren om zich anoniem over het web te bewegen, maar ook om veiligheidsissues aan te kaarten. Voor iedereen die zich meer dan voor de leuk in de digitale wereld begeeft een heel interessant document. Tips, tricks en info over het beschermen van gevoelige informatie en beveiligen van bijvoorbeeld emailverkeer. Een pittig lang stuk, maar wel de moeite waard om eens door te nemen!

Het volledige artikel vind je hier.

 

 

3,5 miljoen Europeanen in abonnementen-valkuil

In Europa zijn in de afgelopen drie jaar ongeveer 3,5 miljoen mensen slachtoffer geworden van aanbieders van ongewenste abonnementen. Van hen betaalt een op de vijf een aanmaning van dergelijke bedrijven, ook al hebben ze nooit een bestelling geplaatst. Gemiddeld zijn Europeanen 115,70 euro kwijt aan dit soort abonnementen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Sifo Kantar, dat in opdracht van het Zweeds Europees Consumenten Centrum (ECC) en de Zweedse Consumentenautoriteit is uitgevoerd in Zweden, Noorwegen, Finland, Nederland, België en Oostenrijk. Deze landen hebben het grootste aantal problemen gemeld met ongewenste online aanbiedingen van abonnementen binnen het ECC Netwerk.

De meeste slachtoffers gaan in op aanbiedingen van goedkope producten, die naderhand blijken te leiden tot dure abonnementen. Het onderzoek laat zien dat Europese consumenten zich weinig tot niet bewust zijn van hun rechten wanneer ze in dergelijke hinderlagen lopen.
Meer dan de helft (51%) van de mensen weet niet dat ze hun bank of creditcardaanbieder kunnen benaderen met een terugbetalingsverzoek wanneer de verkoper weigert terug te betalen. In die gevallen waarin de consument wel van het bestaan van een soortgelijke procedure af weet, besluit slechts 11 procent van de consumenten deze route te volgen.

Het onderzoek laat diverse verschillen zien tussen landen, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. In België en Nederland zijn jongeren oververtegenwoordigd onder de slachtoffers van ongewenste abonnementen. Zij klikken meestal op een ‘te mooi om waar te zijn’- aanbieding op het internet of via social media. In Zweden zijn juist ouderen oververtegenwoordigd.

Mannen blijken hun consumentenrechten beter te kennen dan vrouwen: 18 tegen 13 procent. Mannen trappen vaker in abonnementsvalkuilen bij producten als tablets, mobiele telefoons, antivirus producten en computerdiensten. Vrouwen worden vooral slachtoffer als ze dieet- of schoonheidsproducten bestellen. Mannen hebben de afgelopen drie jaar gemiddeld 147 euro uitgegeven door te klikken op deze links, vrouwen gemiddeld 74 euro.

“Meer consumenten zouden de moed moeten hebben om voor zichzelf op te komen wanneer zij niets hebben besteld en ongewenste abonnementen in de schoenen geschoven krijgen. Zij zouden hiertegen moeten protesteren in plaats van te betalen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat we nog steeds veel te doen hebben wanneer het aankomt op het verstrekken van cruciale informatie aan consumenten,” zegt directeur Eva Calvelo Muiño van het ECC in Nederland .

Europa’s eigen museum in Brussel

Nog even en de zomervakantie barst los. Wat gaan we nu weer doen met de kinderen? Misschien is een bezoekje aan Het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel een leuk uitje. Dit bijzondere museum streeft ernaar bezoekers inzicht te geven in het gedeelde verleden en de uiteenlopende ervaringen van Europeanen en is een ontmoetingsplek voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. In het huis van de Europese geschiedenis kunnen bezoekers zich onderdompelen in de geschiedenis van Europa en het integratieproces, in vierentwintig Europese talen.

Het Huis van de Europese geschiedenis bevindt zich in het Eastmangebouw in het Leopoldpark, in het hart van de Europese wijk in Brussel. Het meer dan tien hectare grote park werd in 1880 opengesteld voor het publiek op het terrein van de voormalige Koninklijke Zoo.

Het Eastmangebouw werd gefinancierd met een gift in 1931 van de Amerikaanse zakenman en filantroop George Eastman, de uitvinder van de Kodakcamera, om een tandheelkundige kliniek voor kansarme kinderen te huisvesten. Het werd in 1934-1935 gebouwd door de Zwitserse architect Michel Polak. In 2008 is het gebouw via een langdurige erfpacht van 99 jaar ter beschikking gesteld van het Europees Parlement.