Verhaal Lokaal: Amer, Syrische vluchteling

Syrië is continu in het nieuws. Duizenden inwoners vluchten het land uit en proberen op de meest bizarre en gevaarlijke wijze(n) Europa binnen te komen. Maar wat zijn dit eigenlijk voor mensen? Hoe hebben ze de oversteek gemaakt, en waarom? Ondanks dat het land bijna elke dag in het nieuws is, weten we maar weinig over de Syriërs en de Syrische cultuur. Amer, een Syrische vluchteling die nu al een ruime tijd in de Alkmaarse wijk de Mare woont, vertelt woensdagavond over zijn leven en zijn verbazingwekkende vlucht naar Europa. De voertaal van de avond is Engels en de toegang is gratis.

Het verhaal van Amer is onderdeel van het project Verhaal Lokaal, waarbij mensen met een wonderlijk (levens)verhaal worden uitgenodigd dit in de bibliotheek te vertellen. Ben of kent u iemand die ook een bijzonder verhaal over zijn of haar leven te vertellen heeft en dat graag wil delen? Stuur dan een mail naar Amanda Wolters: a.wolters@bknw.nl.

Locatie: Bibliotheek de Mare, Laan van Straatsburg 2, Alkmaar
Datum: 28 september
Tijd: 20.00 uur
Toegang: Gratis

Er hangt iets in de lucht…

De lucht rondom ons bestaat hoofdzakelijk uit moleculaire stikstof en zuurstof, maar bevat ook deeltjes en andere luchtvervuilende stoffen. Sommige daarvan zijn van natuurlijke oorsprong, andere worden door de mens gecreëerd. Luchtverontreiniging heeft invloed op iedereen, maar niet in dezelfde mate. Personen met een hart- of longziekte zijn kwetsbaarder, net als personen met een allergie, ouderen en jonge kinderen.

Dankzij effectief beleid en internationale samenwerking is de lucht in Europa vandaag zuiverder dan hij decennialang is geweest, wat ons allen ten goede komt. Maar aangezien luchtvervuiling nog altijd de gezondheid van miljoenen mensen in de EU ernstig aantast, moeten we onze inspanningen voor zuiverdere lucht voortzetten.

  • Op het gebied van energie bevordert de EU duurzame energie en het beperken van het gebruik van steenkool door schonere brandstoffen te gaan gebruiken.
  • In de landbouw wordt ervoor gezorgd voor beter mestbeheer in de veehouderij, waaronder het gebruik  van meststoffen met een laag  emissieniveau.
  • In de steden wordt meer geïnvesteerd in schoner vervoer en worden verkeersomstandigheden gecreëerd, die het gebruik van voertuigen met een lage uitstoot of het openbare vervoer stimuleren.
  • Op het gebied van vervoer wordt gewerkt aan het verminderen van de uitstoot van voertuigen, het vaststellen van normen om  de kwaliteit van brandstoffen te verbeteren, het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Meer weten over het beleid van de EU op het gebied van zuivere lucht? Bekijk dan de flyer (pdf) via deze link.

EU gaat cyber-criminaliteit te lijf

Europese bedrijven ondervinden stelselmatig hinder van computercriminaliteit. Om dit te bestrijden gaat de Europese Commissie met overheden en bedrijven een publiek-privaat partnerschap aan dat in 2020 naar verwachting 1,8 miljard euro in cyber-veiligheid zal hebben geïnvesteerd.

Brussel gaat in zee met industrie en overheden omdat 80 procent van alle bedrijven wel eens problemen met cybercriminaliteit heeft ondervonden. Het aantal ‘cyber’-incidenten is vorig jaar met 38 procent gestegen. Het is broodnodig om innovatieve en veilige technologieën te ontwikkelen, zei EU-commissaris Günther Oettinger bij de lancering van het initiatief in Straatsburg.

De EU steekt 450 miljoen euro in het samenwerkingsverband, via het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Dat bedrag moet vanuit de markt verdrievoudigd worden.

Bron: Europa-nu.nl

Petten Science Competitie 2016 groot succes

Het is alweer een tijdje geleden, maar leuk genoeg om verslag van te doen! Op maandag 11 en dinsdag 12 april 2016 vond de Petten Science Competitie plaats op de Europese School in Bergen (NH). Dit jaarlijkse evenement wordt mede mogelijk gemaakt door het Joint Research Centre (JRC) in Petten. Zij leveren financiële support voor het prijzengeld en leveren elk jaar een van de twee juryleden tijdens deze competitie.

Het evenement strekt zich uit van de “Nursery school” (met leerlingen van rond de 4 a 5 jaar) tot en met de 2e klas van de “Secondary school.” Het aantal projecten is dusdanig gegroeid dat het de competitie al enige jaren 2 dagen duurt.

Het team van de Europese School hoopt nog jaren met deze leuke traditie door te gaan en de kinderen met vele nationaliteiten samen te kunnen brengen met de science vakken. Jurylid Wouter Haenen heeft enorm genoten: ‘Dit jaar was wederom een recordjaar met een totaal van 129 projecten! Hoewel het best intensief is om zoveel projecten geconcentreerd te kunnen beoordelen is het als docent een voorrecht om dit te mogen doen. Het plezier dat de kinderen, hoe jong ook, in de wetenschap hebben is opvallend en maakt het de moeite waard! Mijn dank is groot voor al het harde werk van mijn collega’s in de begeleiding van de kinderen, het jurylid van het JRC, Ana Ruiz-Moreno, en uiteraard de gemotiveerde kinderen.’

Op 24 mei vond de prijsuitreiking plaats en op de foto’s zijn enkele projecten en winnaars te zien.

Wat vinden kinderen belangrijk?

Kinderen kijken anders naar de wereld dan volwassenen. Ze hebben eigen visies en oplossingen. Hun stem is dus belangrijk. Toch wordt er weinig echt naar kinderen geluisterd. De Kindercorrespondent laat kinderen hun verhaal vertellen. In de media, maar ook voor bedrijven en organisaties. De Kindercorrespondent wil weten wat kinderen belangrijk vinden voor de toekomst. Dat gaat hij vertellen aan alle regeringen en ministers in Europa. Alles wat de jeugd belangrijk vindt, wordt opgeschreven in een KinderManifest. Daarvoor hebben ze ieders hulp nodig. Ben je tussen de 9 en 14 jaar? Vul dan de vragenlijst in met wat jij belangrijk vindt.

TTIP spreekt tot de verbeelding

Er is een hoop te zeggen over TTIP. De tegenpartij is groot én creatief! In heel Europa spreekt TTIP dan ook flink tot de verbeelding. Cartoonists gaan helemaal los en bedenken de meest beeldende metaforen. We hebben er een paar voor je op een rij gezet!

Nederland voorzitter? Wat betekent dat? (4)

De kranten staan er vol mee. Het Europees Voorzitterschap is voor Nederland momenteel een feit. Maar wat houdt dat nou precies in? De komende twee weken verschijnen er meerdere infoblocks op deze pagina, waarin wij informatie geven over de inhoud van het voorzitterschap, de prioriteiten van Nederland, Amsterdam als gaststad en de voordelen voor Nederland.

Voordelen voor Nederland?

Het Nederlands EU-voorzitterschap kent zowel voor- als nadelen voor Nederland. In de eerste plaats heeft Nederland namelijk, ondanks haar voorzittersfunctie, geen bevoegdheden om als enige lidstaat te beslissen over voorstellen. Daar zijn namelijk alle 28 lidstaten voor nodig. Daarentegen kan Nederland wel accenten leggen door onderwerpen die Nederland belangrijk acht op de agenda plaatsen. Uit de vorige voorzitterschappen van Nederland zijn mijlpalen in de geschiedenis van de EU voortgekomen, zoals de onderhandelingen met Turkije (2004), het Verdrag van Amsterdam (1997) en het Verdrag van Maastricht (1992). Desalniettemin zal het huidig Nederlands voorzitterschap in de Raad vooral in het teken staan van de actuele gebeurtenissen, bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis en het referendum over de Brexit.

Daarnaast kan Nederland zich als voorzitter presenteren, al heeft ons land ervoor gekozen om dat dit keer op sobere wijze te doen. Daarom is alleen Amsterdam als vergaderlocatie verkozen en is bijvoorbeeld het Europagebouw volledig herbruikbaar. Overbodig geld weggooien, is uit den boze tijdens dit voorzitterschap!

Benieuwd welke gebeurtenissen het Nederlands voorzitterschap inhoudelijk lastig kunnen maken? Lees dan dit interessante artikel uit het NRC waarin de zeven grootste uitdagingen voor het Nederland EU-voorzitterschap worden benoemd.

Meer informatie?

Nederland voorzitter? Wat betekent dat? (3)

De kranten staan er vol mee. Het Europees Voorzitterschap is voor Nederland momenteel een feit. Maar wat houdt dat nou precies in? De komende twee weken verschijnen er meerdere infoblocks op deze pagina, waarin wij informatie geven over de inhoud van het voorzitterschap, de prioriteiten van Nederland, Amsterdam als gaststad en de voordelen voor Nederland.

Amsterdam als gaststad

In tegenstelling tot voorgaande Nederlands EU-voorzitterschappen vinden de informele vergaderingen niet verspreid over Nederland plaats, maar alleen in Amsterdam. Hiervoor is op het Marine Etablissement een speciaal 3D pop-up gebouw gemaakt (het Europagebouw). In het Europagebouw vinden van januari tot en met juni 2016 vergaderingen plaats met ambtenaren uit alle 28 EU-lidstaten. Dagelijks komen er gemiddeld 300-400 ambtenaren naar toe. Ook wordt gedurende het half jaar 13 keer een ministeriële vergadering met vakministers georganiseerd in het Scheepvaartmuseum. Deze vinden plaats in drie tijdsblokken, namelijk eind januari, medio april en eind mei-begin juni.

Het interieur van dit Europagebouw heeft een Nederlands tintje. Dutch Design staat centraal in de aankleding. Zo is er een speciale vitrine met porselein uit de 17e eeuw ingericht en hangen er portretten van het Koninklijk Huis en andere bekende Nederlanders, gemaakt door Erwin Olaf.

Na afloop van het Nederlands EU-voorzitterschap zal het Europagebouw weer worden weggehaald en zal vrijwel het gehele interieur worden hergebruikt. De informele vergaderingen van de Raad van de EU zullen plaatsvinden in het nabijgelegen Scheepvaartmuseum. Voor geïnteresseerden is er een speciaal bezoekerscentrum ingericht in pension Homeland met interactieve informatie over het Nederlands Voorzitterschap in de Raad.

Kunst en cultuur

Nederland heeft een rijke kunst en cultuur. Daarom presenteren we als EU-voorzitter ook een cultureel programma: ‘Europe by People’. ‘Europe by People’ laat zien hoe kunst, cultuur, samenleving en innovatie elkaar in Nederland ontmoeten. Een creatief en inspirerend voorbeeld voor het werk in uitvoering dat Europa is. Een symbool hiervan is het programma-onderdeel ‘The Wall of Life’ in Amsterdam. Dicht bij de EU-bijeenkomsten ontstaat een podium voor uitwisseling tussen ambtenaren, kunstenaars en publiek: iedereen kan meedoen en de politiek laat zich zien. Meer informatie: www.europebypeople.nl

 

 

Nederland voorzitter? Wat betekent dat? (2)

De kranten staan er vol mee. Het Europees Voorzitterschap is voor Nederland momenteel een feit. Maar wat houdt dat nou precies in? De komende twee weken verschijnen er meerdere infoblocks op deze pagina, waarin wij informatie geven over de inhoud van het voorzitterschap, de prioriteiten van Nederland, Amsterdam als gaststad en de voordelen voor Nederland.

De prioriteiten van Nederland tijdens het EU-voorzitterschap

Voor de uitvoering van het EU-voorzitterschap heeft Nederland enkele prioriteiten gesteld. Kernwoorden hierbij zijn dienen, besparen en versoberen. Met deze prioriteiten sluit Nederland aan bij de vijf overkoepelende prioriteiten die de Europese Raad vorig jaar vaststelde in de strategische agenda. Deze prioriteiten zijn:
  • een Unie van banen, groei en concurrentievermogen
  • een Unie die alle burgers activeert en beschermt
  • een Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid
  • een Unie van vrijheid, veiligheid en recht
  • een Unie als sterke mondiale speler

Nederland was een van de voortrekkers bij de totstandkoming van deze prioriteiten. De prioriteiten voor het Nederlandse EU-voorzitterschap zijn in januari tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg gepresenteerd door minister-president Mark Rutte.

Innovatieve Unie

Topprioriteit voor het Nederlands voorzitterschap is het creëren van banen en het stimuleren van een innovatie economie. De EU moet durven inzetten op vernieuwing om hiermee haar economische en externe slagkracht te vergroten en haar concurrentievermogen in de wereld te bevorderen. Om dit te bereiken wil Nederland onder meer de digitale markt versterken, belemmeringen voor innovatie in de interne markt wegnemen, nationale beleidshervormingen stimuleren, en inzetten op een Europese maatschappij die zichzelf uitdaagt en blijft vernieuwen. Een voorbeeld van innovatie dat Nederland tijdens het voorzitterschap op de agenda wil zetten is de zelfrijdende auto.

Unie van hoofdzaken

Als voorzitter wil Nederland zich hard maken voor een Europese Unie die zich echt tot hoofdzaken beperkt. Wet- en regelgeving moet beter, eenvoudiger en makkelijk uitvoerbaar zijn en administratieve lasten en kosten moeten verminderd worden. Hierdoor zullen administratieve lasten en kosten voor burgers, het midden- en kleinbedrijf en overheden worden teruggedrongen.

In lijn met het richten op hoofdzaken wordt het voorzitterschap sober. Dit bevestigde minister Koenders. Het overgrote deel van de vergaderingen zal plaatsvinden in het ‘Europagebouw’ op het marineterrein in Amsterdam, de bijeenkomsten van ministers zullen plaatsvinden in het Scheepsvaartmuseum. De kosten zijn begroot op 46 miljoen euro en dus veel minder dan de 96 miljoen euro tijdens het laatste Nederlands voorzitterschap. Volgens Koenders is soberheid gepast, gezien de bezuinigingen van de afgelopen jaren.

Verbindende Unie

De derde prioriteit van het Nederlands voorzitterschap is een Europa waar burgers en maatschappelijke organisaties actief bij het beleid betrokken worden en hun belangen voorop staan. Het versterken van de democratische legitimiteit komt tijdens het voorzitterschap uitvoerig aan bod. Nederland wil de samenwerking tussen de nationale parlementen onderling en tussen de nationale parlementen en de Europese instellingen versterken. Voor Nederland is het belangrijk dat de EU transparanter en democratischer gaat functioneren.

Hiernaast wil Nederland het draagvlak voor de EU versterken door resultaten te boeken die voor burgers daadwerkelijk belangrijk zijn.

Meer informatie?

Wat vindt Alkmaar van vluchtelingen?

Ze zitten nog maar in de derde klas, maar Gymnasiumleerlingen Rosa Wever en Sophie Bruins hebben een heus onderzoek naar vluchtelingen in Alkmaar afgerond. Voor het vak Wetenschapsoriëntatie op het CSG Jan Arentsz gingen ze de straat op en ondervroegen voorbijgangers, onder andere bij EDIC voor de deur, op het Canadaplein. Rosa: ‘We hebben gekozen voor het onderwerp ‘vluchtelingen’ omdat dit erg actueel is. Veel mensen hebben hier ook een mening over. Ook leek het ons interessant om te onderzoeken wat mensen in onze omgeving van vluchtelingen vinden.’

Verrast door uitkomst
Met de onderzoeksvraag ‘Wat vindt men van vluchtelingen die de afgelopen tijd  in Europa en dus ook Nederland en Alkmaar arriveren? Wegsturen of opvangen?’ gingen zij in november de confrontatie aan. Sophie was verrast door de uitkomst: ‘De meerderheid van de mensen vindt dat er zoveel mogelijk vluchtelingen moeten worden opgevangen in Nederland en dus ook Alkmaar. Ook een groot aantal mensen vindt dat er niet te veel vluchtelingen moeten worden opgevangen. De meeste mensen willen niet meer dan 500 vluchtelingen opvangen in Alkmaar. Ongeveer driekwart van de geïnterviewde mensen vindt dat de situatie van vluchtelingen per persoon apart moet worden beoordeeld.
Wij dachten eigenlijk dat de meningen erg verdeeld waren, maar de meeste mensen denken hetzelfde. Namelijk dat vluchtelingen hoe dan ook opgevangen moeten worden.’

Ervaring
Hoe hebben de jonge onderzoekers het ervaren? ‘We hebben 30 mensen ondervraagd en iedereen dacht goed na over zijn antwoord. er waren wel mensen die niet wilden meehelpen. Vaak hadden ze geen tijd. Een paar mensen spraken geen Nederlands, dus die konden we ook niet goed ondervragen. Dit zouden echter wel goede deelnemers geweest zijn, omdat dit misschien zelf vluchtelingen zijn geweest of omdat ze iemand kennen die vluchteling is geweest.’

Goed cijfer
Sophie en Rosa deden onderzoek binnen de JAcademie, waar onderzoekend leren en leren onderzoeken centraal staat. Docente Hillegonde Koning: ‘Binnen JAcademic leggen we de nadruk op het aanleren van een wetenschappelijke attitude. Hiertoe krijgen de leerlingen lessen Wetenschapsoriëntatie. De school is in dit kader WON gecertificeerd door de WON Akademie (Wetenschaps Oriëntatie Nederland).’ Rosa en Sophie hebben het bijzonder goed gedaan, volgens Koning. ‘Ze kregen zelfs een 9! Ik ben dan ook met recht ontzettend trots op mijn leerlingen.’