Eerste film- en mediafestival in Alkmaar

In de toekomst zullen websites, programma’s, films, kranten steeds meer worden afgestemd op onze eigen emoties. Zo weet Facebook weet nu al veel van je, maar door gezichtsherkenning misschien straks nog beter of je blij of down bent, of via je smartwatch welke aandoening je hebt.

Daarnaast zullen we door virtual en augmented reality steeds makkelijker in een andere wereld kunnen stappen, die zelfs manipuleren. Dan kijk en lees je geen nieuws of films meer, maar bevind je je er middenin en heb je er invloed op – inclusief geur, temperatuur, aanraking. Andere partijen dan de filmmaatschappijen, omroepen en uitgevers zullen film en media gaan maken – misschien wel voornamelijk wij zelf.

Enerzijds geweldige ontwikkelingen die film en media nog leuker maken. Maar het heeft ook effect op onze privacy, op hoe we media en film creëren en bekijken. Wat is nog echt? Nu al is het onderscheiden van echt en nep steeds moeilijker. En willen we dat iedereen alles over ons weet? We halen onze schouders op, maar het kan grote gevolgen hebben.

Op #FMF, het eerste film- en mediafestival van Alkmaar, kunnen bezoekers van alle leeftijden experimenteren met en kijken/luisteren naar de nieuwste vormen van film en media. Door middel van een uitgebreid en ambitieus programma met video art, virtual en augmented reality, interactieve installaties, workshops, masterclasses en speelfilms. #FMF wordt georganiseerd door Filmhuis Alkmaar, Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard en wordt verder mogelijk gemaakt door Triple, Europe Direct Noord-Holland Noord, Het Nieuwe Warenhuis, Gemeente Alkmaar en het Victoriefonds.

Datum: vrijdag 24 november (20.00-23.00) en zaterdag 25 november 2017 (12.00-00.00)

Locatie: Filmhuis Alkmaar, Pettemerstraat 3 in Alkmaar

Volg #FMF op Facebook of op http://www.fmfalkmaar.nlvoor updates over het programma, voor tickets en aanmelden voor workshops, masterclasses en films.

Peter d’Hamecourt over Dostojevski in Europa

Peter d’Hamecourt (Vlaardingen, 1946) was twintig jaar lang het gezicht in Moskou van het NOS Journaal. Zijn boeken Moskou is een gekkenhuis en Russen zien ze vliegen zijn het meest succesvol. In het boek ‘In het spoor van de Russische ziel – Dostojewski tussen Europa en Rusland’ volgt de schrijver het spoor van de Russische romanschrijver en publicist Dostojewski.

Dostojewski trok in de negentiende eeuw een spoor door Europa. Hij reist onder meer naar Berlijn, Dresden, Bad Homburg, Baden-Baden, Bad Ems, Wiesbaden, Genève, Saxon-les-Bains, Vevey, Parijs en Turijn. Uiteindelijk keert hij terug naar Moskou en St. Petersburg. Hij schreef er grote delen van zijn oeuvre en ontwikkelde er zijn gedachten over de rol van Rusland in de wereld.

Europa was in zijn ogen ten prooi gevallen aan goddeloosheid. De Europese volkeren konden daarom maar op één manier worden gered: door de Russische ziel. Dan zou volgens hem het eeuwenoude onbegrip tussen Rusland en het Westen worden opgelost. De huidige machthebbers in het Kremlin hebben het gedachtengoed van Dostojevski uit de negentiende eeuw omarmd en tot beleid gemaakt.

Peter d’Hamecourt komt naar de bibliotheek in Heerhugowaard om te vertellen over zijn boek ‘In het spoor van de Russische ziel – Dostojewski tussen Europa en Rusland’.

Datum: Dinsdag 10 oktober
Tijd: 20.00 uur
Toegang: € 5,00 voor leden, € 6,00 voor niet-leden
Reserveren: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met uitgeverij Conserve uit Schoorl.

Minder plastic in je soep

Het staat in een schril contrast met de beslissing die de regering Trump in augustus maakte. In Amerika mogen er, na een verbod van zes jaar, weer plastic flesjes verkocht worden in de natuurparken. De voedsellobby heeft gewonnen en de wet die Obama invoerde om de afvalberg in de natuurgebieden te verminderen, wordt teruggedraaid. De Europese Commissie daarentegen ondersteunt initiatieven om de plasticberg en plasticsoep te verkleinen van harte. Tijdens de Ocean Conferentie op 4 en 5 oktober op Malta wordt daar met name aandacht aan besteed. Dierentuinen en Aquaria van over de hele wereld worden opgeroepen om een educatieve rol te nemen en het bewustzijn rondom afval in de zee te helpen vergroten. Wij doen gewoon mee, ookal zijn we geen aquarium. Want dat die plasticsoep desastreuze gevolgen heeft, is een feit.

Brexit verder toegelicht in Europa Actueel

Het Verenigd Koninkrijk gaat weg. Na het referendum waarin de Britten tegen Europa stemden, is het proces om het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie te scheiden begonnen en dat gaat niet zonder slag of stoot. Er moet heel wat water naar de Rijn voor de Britten écht los zijn van de Europese Unie.

Dat dit proces gevolgen heeft voor de inwoners van het Verenigd Koninkrijk is duidelijk, maar dat het ook Nederland en dus Noord-Holland raakt, is misschien minder bekend. Tijdens de tweede bijeenkomst ‘Europa Actueel’ in Bibliotheek Kennemerwaard licht drs Liane Vissers van ’t Hof toe wat er allemaal bij de samenwerking in de EU tot en met de Brexit komt kijken. Ze scheidt feiten van fabels en laat zien waar het is begonnen en hoe het zover is gekomen. Natuurlijk is er ruimte voor vragen en discussie.

Europa Actueel ‘Van samenwerking tot Brexit’ vindt plaats op zondagmiddag 1 oktober van 13.30 – 15.30 uur. Toegang is gratis. Reserveren is gewenst en is mogelijk via www.europainnoordholland.nl/agenda

Europa Actueel
Europa is om de haverklap in het nieuws en niet altijd met positieve berichten. De kritiek op het samenwerkingsverband is groot, maar is dat altijd terecht? Onbekend maakt duidelijk onbemind en dat is de reden dat Europe Direct Noord-Holland Noord, Bibliotheek Kennemerwaard en het Netwerk Europese en internationale oriëntatie in onderwijs en samenleving (Neios) in het najaar van 2017 vier zondagmiddagen rondom ‘Europa’ organiseren.

Van 17 september tot en met 5 november krijgt iedereen, die geïnteresseerd is in de wereld waarin hij leeft, de mogelijkheid zichzelf gedegen te laten informeren over actuele onderwerpen. Op 29 oktober volgt een lezing over Duurzaamheid en Veiligheid in Europa en op 5 november staat Trump versus Europa op het programma. Daar komt ook Europa op het wereldtoneel aan de orde.

State of the Union 2017: de wind in onze zeilen vangen

“Europa heeft de wind weer in de zeilen. Maar dat brengt ons nergens als we die wind niet vangen. (…) We moeten de koers uitzetten voor de toekomst. Om het met Mark Twain te zeggen: over twintig jaar zul je meer teleurgesteld zijn over de dingen die je niet hebt gedaan dan over de dingen die je wel hebt gedaan. Dit is het moment om te bouwen aan een meer verenigd, sterker en democratischer Europa voor 2025.” Aan het woord is Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, die op 13 september jongstleden zijn Staat van de Unie 2017 uitsprak.

Elk jaar in september houdt de voorzitter van de Europese Commissie zijn Staat van de Unie voor het Europees Parlement. Hij bespreekt de verwezenlijkingen van het voorbije jaar en presenteert de prioriteiten voor het komende jaar. De voorzitter legt ook uit hoe de Commissie de dringendste problemen zal aanpakken waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. Na de toespraak volgt een plenair debat. Dat is het begin van een dialoog met Europees Parlement en de Raad over het werkprogramma van de Commissie voor het volgende jaar.

Bovendien hebben voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans vandaag een intentieverklaring naar de voorzitter van het Europees Parlement en het voorzitterschap van de Raad gestuurd met een gedetailleerd overzicht van de maatregelen die de Commissie tot het einde van volgend jaar denkt te nemen in de vorm van wetgeving en andere initiatieven. Daarin is specifiek voorzien in het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie van 2010.

Meer informatie is hier te vinden.

Prioriteiten

Hij presenteerde aan de leden van het Europees Parlement in zijn prioriteiten voor het komende jaar en gaf hij zijn visie op de mogelijke evolutie van de Europese Unie tot 2025 (zie toespraak). Hij presenteerde ook een routekaart voor een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie (zie factsheet routekaart).

Initiatieven

De toespraak van voorzitter Juncker in het Europees Parlement ging gepaard met de vaststelling van concrete initiatieven door de Europese Commissie op het vlak van handel, screening van investeringen, cyberveiligheid, industrie, data en democratie, waardoor onmiddellijk de daad bij het woord wordt gevoegd.

Ook werden enkele factsheets gepresenteerd waarin sommige kernelementen in de toespraak van de voorzitter nader worden toegelicht.

Kernboodschappen in de Staat van de Unie 2017

De wind in onze zeilen
Tien jaar nadat de crisis toesloeg, zien we eindelijk dat Europa’s economie herstelt. En daardoor, ons vertrouwen. De leiders van onze 27 lidstaten, het Parlement en de Commissie geven de Unie haar Europese dimensie terug. Samen geven we de Unie haar unie terug.

De koers aanhouden
Als we naar de toekomst kijken, mogen we ons niet uit koers laten slaan. (…) We moeten afwerken wat we in Bratislava zijn begonnen.

Handel
Partners van over de hele wereld gaan in de rij staan om handelsovereenkomsten met ons te sluiten. (…) Vandaag stellen wij voor om handelsonderhandelingen te openen met Australië en Nieuw-Zeeland.

Eens en voor altijd: wij zijn geen naïeve vrijhandelaars. Europa moet altijd zijn strategische belangen verdedigen. Daarom stellen wij vandaag een nieuw EU-kader voor het screenen van investeringen voor.

Industrie
Ik ben trots op onze auto-industrie. Maar ik ben geschokt als consumenten bewust en opzettelijk worden misleid. Ik doe een oproep tot de auto-industrie om open kaart te spelen en het goed te maken.”

De nieuwe strategie voor het industriebeleid die we vandaag presenteren, zal onze industrie helpen om wereldleider te blijven of te worden op het gebied van innovatie, digitalisering en het koolstofvrij maken van de economie.

Strijd tegen de klimaatverandering
De Verenigde Staten hebben die ambitie niet langer, maar Europa zal ervoor zorgen dat onze planeet weer geweldig wordt. Het is erfgoed dat door de hele mensheid wordt gedeeld.

Cyberveiligheid
Cyberaanvallen kunnen gevaarlijker zijn voor de stabiliteit van democratieën en economieën dan geweren en tanks. (…) De Commissie komt vandaag met nieuwe instrumenten, waaronder een Europees agentschap voor cyberveiligheid, om ons te beschermen tegen dergelijke aanvallen.

Migratie
Europa is een continent van solidariteit waar degenen die vluchten voor vervolging een toevluchtsoord vinden, en dat moet zo blijven.

We hebben gemeenschappelijke grenzen maar we mogen de lidstaten die direct aan de buitengrenzen liggen, niet aan hun lot overlaten bij het beschermen daarvan. Gemeenschappelijke grenzen en gezamenlijke bescherming moeten hand in hand gaan.

Als ik het over migratie heb, moet ik allereerst mijn grote dank betuigen aan de Italianen voor hun onvermoeibare en nobele inspanningen. (…) Italië redt de eer van Europa in het Middellandse Zeegebied.

Europees Solidariteitskorps (zie factsheet)
Ik ben erg trots op de Europese jongeren (…) die deel uitmaken van het nieuwe Europese Solidariteitskorps. Zij brengen solidariteit in Europa tot leven.

Afrika (zie factsheet)
We moeten ook solidair zijn met Afrika. Afrika is een prachtig continent met een jonge bevolking, de wieg van de mensheid. Met de 2,7 miljard euro van het trustfonds EU–Afrika creëren we werkgelegenheid op het hele continent.

De zeilen hijsen
Het is nu tijd om de eerste conclusies trekken uit het debat [over de toekomst van Europa]. Om van bezinning over te gaan tot actie. Van debat tot besluit. Vandaag wil ik u mijn visie geven: mijn eigen ‘scenario zes’, zogezegd.

Europa is voor mij meer dan alleen maar een eengemaakte markt. Meer dan geld, meer dan de euro. Het ging altijd over waarden.

Van oost tot west
Europa strekt zich uit van Vigo tot Varna. Van Spanje tot Bulgarije. Van oost tot west: Europa moet met beide longen ademen. Anders komt ons continent in ademnood.”

Detachering van werknemers (zie factsheet)
In een Unie van gelijken horen er geen tweederangswerknemers te zijn. Werknemers moeten voor hetzelfde werk op dezelfde plek hetzelfde loon krijgen.

Een Europese arbeidsautoriteit (zie factsheet)
Het lijkt absurd dat we wel een Bankautoriteit hebben die toezicht houdt op de normen voor het bankwezen, maar geen gemeenschappelijke Arbeidsautoriteit die toeziet op eerlijkheid in onze eengemaakte markt. Wij zullen die autoriteit oprichten.

Voedsel van uiteenlopende kwaliteit (zie factsheet)
In een Unie van gelijken horen er geen tweederangsconsumenten te zijn. Ik aanvaard niet dat er aan de mensen in sommige delen van Europa levensmiddelen worden verkocht van mindere kwaliteit dan in andere landen (…) Slowaken verdienen niet dat hun vissticks minder vis bevatten, Hongaren dat hun maaltijd minder vlees bevat, of Tsjechen dat hun chocolade een lager cacaogehalte heeft.

Rechtsstaat
In Europa zijn de strijdkrachten vervangen door de kracht van het recht. (…) De rechtsstaat is in de Europese Unie geen optie. Het is een noodzaak.

De uitspraken van het Hof moeten door iedereen worden gerespecteerd. Die uitspraken ondermijnen, of de onafhankelijkheid van de nationale rechters ondermijnen, komt erop neer dat we de burgers hun grondrechten afnemen.

Schengengebied
Als we onze externe grenzen beter willen beschermen, dan moeten we het Schengengebied onmiddellijk openstellen voor Bulgarije en Roemenië. We moeten Kroatië een volwaardige Schengenlidstaat laten worden zodra het aan alle criteria voldoet.

Eurozone (zie factsheet)
Als we willen dat de euro ons continent verenigt en niet verdeelt, moet hij meer zijn dan de munt van een selecte groep landen. Het is de bedoeling dat de euro de munteenheid wordt van de hele Europese Unie.”

Uitbreiding
We moeten de landen van de westelijke Balkan een geloofwaardig toetredingsperspectief blijven bieden. (…) Het is duidelijk dat er tijdens dit mandaat geen uitbreiding meer komt. (…) Maar daarna zal de Europese Unie meer dan 27 landen tellen.

Turkije: “Turkije heeft zich gedurende enige tijd met reuzenschreden van de Europese Unie verwijderd.

“Journalisten horen op redacties, niet in gevangenissen. Zij horen thuis daar waar vrijheid van meningsuiting heerst.

Tegen de machtshebbers in Turkije zeg ik: laat onze journalisten vrij.”

Stemming met gekwalificeerde meerderheid voor belastingen
Ik ben een groot voorstander van stemming met gekwalificeerde meerderheid voor besluiten over de gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, over de btw, over eerlijke belastingen voor de digitale industrie en de belasting op financiële transacties.

Europees minister van Economische Zaken en Financiën (zie factsheet)
We hebben een Europese minister van Economische Zaken en Financiën nodig: een Europese minister die de structurele hervormingen in onze lidstaten bevordert en ondersteunt.”

We hebben geen parallelle structuren nodig. (…) Het parlement van de eurozone is het Europees Parlement.”

De strijd tegen terrorisme
Ik pleit vurig voor een Europese inlichtingeneenheid die ervoor zorgt dat gegevens over terroristen en buitenlandse strijders automatisch worden gedeeld tussen de inlichtingendiensten en met de politie.

Een sterkere speler op het wereldtoneel
Ik wil dat de lidstaten bekijken welke besluiten op het gebied van buitenlands beleid met gekwalificeerde meerderheid in plaats van met eenparigheid kunnen worden genomen. Dat is reeds voorzien in het Verdrag.

Betere regelgeving (zie factsheet)
We moeten ons niet bemoeien met het dagdagelijkse leven van de Europese burgers. (…) We moeten niet met een stroom nieuwe initiateven aankomen of onze bevoegdheden blijven uitbreiden. We moeten bevoegdheden teruggeven aan de lidstaten waar dat zinvol is.”

Ik zal vanaf deze maand een taskforce subsidiariteit en evenredigheid oprichten om alle beleidsterreinen kritisch door te lichten en ervoor te zorgen dat we alleen optreden wanneer de EU meerwaarde biedt.

Institutionele hervorming
Europa zou beter functioneren als de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad één persoon zou zijn. (…) Europa zou beter te begrijpen zijn met één kapitein aan het roer. (…) Eén enkele voorzitter zou een betere afspiegeling zijn van de werkelijke aard van de Europese Unie: een unie van staten en een unie van burgers.

“Als je de Europese democratie sterker wilt maken, kun je het democratisch proces, waarbij prominente kandidaten of ‘Spitzenkandidaten’ ontstaan, niet teugdraaien.”

Routekaart
Onze toekomst kan geen scenario blijven. (…) We moeten vandaag voorbereidingen treffen voor de Unie van morgen.

Op 30 maart 2019 zullen we een Unie van 27 lidstaten zijn. Ik stel voor dat we ons goed op dat moment voorbereiden, met de 27 lidstaten en binnen de EU-instellingen.

Ik hoop dat op 30 maart 2019 voor de Europeanen een Unie zal ontstaan waarin wij allen onze gemeenschappelijke waarden verdedigen. Waarin alle lidstaten de rechtsstaat ten volle eerbiedigen. (…) Waarin we de fundamenten van de Economische en Monetaire Unie hebben verstevigd zodat we onze eenheidsmunt in goede en kwade tijden kunnen verdedigen, zonder om hulp van buitenaf te vragen. (…) Waarin één voorzitter, die is verkozen na een democratische, Europese verkiezingscampagne, de werkzaamheden van de Commissie en van de Europese Raad leidt.

De reparatie van het dak is begonnen. Maar nu moet het werk af, zolang de zon nog schijnt. (…) Dus: de trossen los, de haven uit, en de wind in onze zeilen vangen.

 

Klimaatvluchtelingen overspoelen de wereld

De orkaan Irma heeft ongekend huisgehouden op ons eigen eiland Sint Maarten. In Florida ligt het openbare leven plat en is de schade immens. Bangladesh staat voor het grootste deel onder water en talloze mensen zijn dakloos geworden. Waar moeten ze heen? Een nieuw begrip is geboren: de klimaatvluchteling.

Klimaatverandering leidt tot een nieuw type vluchteling. Dankzij verschillende verschijnselen van klimaatverandering, bijvoorbeeld het stijgen van de zeespiegel en de hevige stormen zoals we afgelopen week zagen op de Antillen, raken mensen ontheemd. Huizen worden verwoest en hele stukken land worden zo aangetast dat ze niet meer kunnen worden hersteld. Mensen zijn gedwongen om te vluchten en hun thuis te verlaten.

Op dit moment zijn er al aardig wat mensen die moeten vluchten als gevolg van klimaatverandering, maar volgens de VN zal dit aantal in de toekomst alleen nog maar oplopen, en waarschijnlijk zelfs verdubbelen of verdriedubbelen. Er wordt geschat dat rond het jaar 2050 driehonderd miljoen mensen gedwongen zijn te vluchten vanwege het extreme weer veroorzaakt door klimaatverandering.
Dit brengt een groot probleem met zich mee, want juridisch gezien zijn deze mensen geen officiële vluchtelingen. Volgens het VN-Vluchtelingenverdrag is klimaatverandering geen legitieme grond waarop iemand recht heeft op een vluchtelingenstatus.

Een voorbeeld van een land dat zwaar wordt aangetast door klimaatverandering en waar klimaatvluchtelingen al een feit zijn, is Bangladesh, ook wel de ground-zero van klimaatverandering genoemd. In 2009 heeft een cycloon het land overspoeld met zout water, rijst kan er niet meer groeien en vis ging er dood. Mensen vluchten naar steden in de hoop werk te vinden en een klimaatbestendig leven op te bouwen. Ook verwachten ze in Bangladesh een zeespiegelstijging van één meter, dit zal nog veel meer mensen dwingen te verhuizen. Dit voorbeeld laat zien hoe levensecht dit probleem al is.

Wat zal dit betekenen in de toekomst? Zullen er zoveel mensen moeten vluchten naar landen die niet zo heftig zijn getroffen door klimaatverandering, dat er een tweede vluchtelingencrisis zal ontstaan, of kan dit fenomeen zelf leiden tot oorlogen? Volgens klimaatwetenschapper Atiq Rahman uit Bangladesh betekent het dit: “De wereld moet begrijpen dat wat hier vandaag al gebeurt, morgen gaat gebeuren in Florida en overmorgen in Amsterdam. Het verhaal zal hetzelfde zijn, alleen de timing zal verschillen.”

Bron: Oneworld

Alkmaarse Klimaatmanifestatie

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2019 wordt door een groep betrokken burgers op 16 september 2017 een klimaatmanifestatie georganiseerd. Klimaatverandering staat op de Europese en wereld-agenda, maar is ook, of misschien wel vooral, een lokale/regionale kwestie. De organisatoren zijn van mening dat het gemeentebestuur goede dingen, maar dat duurzame doeleinden regelmatig moeten wijken voor economische belangen.

Het doel van de manifestatie is met andere geïnteresseerden en betrokken samen te komen en te kijken hoe een écht duurzame samenleving kan worden gerealiseerd. Er wordt al meer dan 50 jaar over gesproken en legio kleine initiatieven leveren een bijdrage. Echte verandering kan echter alleen ontstaan door samen de strijd aan te gaan en niet primair financiële doeleinden voor ogen te hebben. Speerpunten voor deze manifestatie: voedsel, kleding, groene omgeving, energie.

Meer informatie

De kracht van Europa op het platteland

Europa bestaat 60 jaar en er is een hoop kritiek. Maar dat het samenwerkingsverband ons ook veel gebracht heeft, vertelt Klaas-Johan Osinga in dit korte filmpje. Op het gebied van land- en tuinbouw is Europa heel belangrijk voor ons land geweest. In Noord-Holland is de agrarische sector ruimschoots vertegenwoordigd en voelt men de kracht van Europa dus elke dag.
Het filmpje duurt 1 minuut!

Europees extreem weer verwacht

Rampen, veroorzaakt door extreme weersomstandigheden, bedreigen aan het eind van deze eeuw ongeveer twee derde van alle Europeanen. In de periode 2071-2100 zullen door de gevolgen van klimaatverandering in de EU, Zwitserland, Noorwegen en IJsland jaarlijks 80.000 tot 240.000 mensen komen te overlijden. Die verontrustende cijfers komen van het onderzoekscentrum van de Europese Commissie in de Italiaanse stad Ispra. Teamleider Giovanni Forzieri publiceerde de voorspelling in het vaktijdschrift The Lancet Planetary Health.

,,De klimaatverandering is wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de menselijke gezondheid in de 21e eeuw”, aldus Forzieri. Volgens zijn studie vielen in de periode 1981-2010 in Europa jaarlijks gemiddeld 3000 doden als gevolg van extreem weer. De wetenschappers analyseerden daarvoor 2300 berichten over dit onderwerp. Met alle data, van onder meer verzekeringsmaatschappijen, werd een prognose opgesteld voor de rest van deze eeuw. Als de opwarming van de aarde niet wordt gestopt, gaan de computermodellen uit van 48.000 tot 180.000 weer-gerelateerde doden per jaar in de periode 2041-2070, oplopend tot 81.000 à 240.000 in 2071-2100.

Hittegolven zijn met afstand het meest te vrezen, maar ook overstromingen, droogte, bosbranden, stormen en kou gaan bij uitblijvende maatregelen veel meer levens eisen. Extreme temperaturen spannen echter de kroon, met volgens Forzieri 99 procent van de dodelijke slachtoffers in de laatste dertig jaar van deze eeuw.

De kans om daardoor te sterven is ongelijk verdeeld over Europa. In het zuiden moet iedereen rekening houden met gemiddeld één catastrofe door extreem weer per jaar en met zevenhonderd doden per miljoen inwoners. In 1981-2010 waren dat er slechts elf per miljoen. In Centraal-Europa loopt 64 procent van de bevolking risico, in Noord-Europa 36 procent.

De deskundigen gaan er in de rekenmodellen van uit dat de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert. In de studie is ook geen rekening gehouden met verbetering van de gezondheidszorg, technische ontwikkelingen en het steeds ouder worden van mensen.

Bron: http://www.europa-nu.nl

Vakantie!

De medewerkers van Europe Direct Noord-Holland Noord genieten heel even van een ontzettend welverdiende vakantie. In het najaar barst het evenementencircus los en kun je allerlei leuke, leerzame, boeiende, interessante en inspirerende activiteiten van ons verwachten. Maar tot en met 17 augustus zijn wij telefonisch niet bereikbaar en worden mailtjes niet direct beantwoord.