Burgers verrassend positief over Europa

Tussen 8 en 26 september van dit jaar werden tijdens de EP Eurobarometer maar liefst 27.474 Europese burgers geïnterviewd over hun mening over Europa en de uitkomsten zijn verrassend. De Europese Unie heeft de breedste publieke steun sinds 20 jaar. De Parlemeter 2018 van het Europees Parlement getuigt van een gefundeerd optimisme zoals uitgedrukt door een (stille) meerderheid van de burgers, die een contrasterend verhaal levert aan een populistisch geschreeuw.

De enquête richtte zich op drie hoofdthema’s:

  1. Hoe zien burgers het EU-lidmaatschap van hun land?
  2. Wat zijn hun attitudes ten aanzien van de komende Europese verkiezingen?
  3. Welke beleidsgebieden zien burgers als prioriteit – en welke Europese waarden

Al met al zijn de resultaten voor de ondersteuning van het EU-lidmaatschap de beste sinds meer dan 20 jaar.
62% van de Europeanen is van mening dat het EU-lidmaatschap van hun land een goede zaak is. Sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 en de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht in 1992 heeft deze indicator niet zo’n hoog niveau bereikt. Bovendien is 68% van de respondenten in alle 28 lidstaten van mening dat hun land baat heeft gehad bij het EU-lidmaatschap. Dit is het beste resultaat voor deze indicator sinds 1983 en is met vier procentpunten toegenomen sinds de laatste enquête in april 2018 alleen. Economische factoren, samen met de overtuiging dat de EU helpt veilige relaties met andere landen te handhaven, worden het meest genoemd wanneer wordt gevraagd naar de redenen waarom hun land heeft geprofiteerd.

Europeanen zijn ook meer tevreden over de manier waarop democratie werkt in de EU en in hun land.
Dit resultaat komt samen met een versterkt standpunt van de respondenten dat hun stem telt in de EU. Tegelijkertijd vindt de helft van de respondenten dat dingen in de EU de verkeerde kant opgaan.

Als we kijken naar de problemen rondom de komende Europese verkiezingen, toont de Parlemeter een algemeen toegenomen bewustzijn over de volgende stemming, terwijl hij de aanzienlijke diversiteit van prioriteiten in de EU-lidstaten laat zien.
41% van de Europeanen weet wanneer de verkiezingen in mei 2019 worden gehouden, dat is een stijging van negen punten ten opzichte van een vergelijkbare enquête zes maanden geleden. Maar 44% kon nog steeds niet zeggen wanneer de verkiezingen zullen plaatsvinden. Met 51% van de burgers die aangeven geïnteresseerd te zijn in de verkiezingen, zijn de campagneprioriteiten van burgers geëvolueerd in de afgelopen zes maanden. Immigratie staat nu bovenaan de agenda (50%) gevolgd door economie (47%) en jeugdwerkloosheid (47%), terwijl terrorismebestrijding met 44% naar de vierde plaats gaat.